Jak na digitální a online marketing – základy práce bez velkých nákladů

digitální marketing, online marketing
Digitální a online marketing (zdroj: Pexels.com)

Online marketing bez nákladů pro vlastní digitální projekt. Jaké jsou základy práce, strategie a postupy. Jak k této práci používat data, nástroje SEO optimalizace, klíčová slova, odkazování a sociální sítě.

V souvislosti se spuštěním nového e-shopu (psal jsem zde) určeného pro začátek k prodeji originální online tvorby, do které spadá například první digitální produkt (psal jsem zde), přichází také nutnost dostat informaci o dostupnosti takového materiálu k dalším lidem a zájemcům.

A právě digitální marketing a online marketing je téma, které jsem doposud průběžně rozvíjel a nyní je potřeba na něm důkladněji zapracovat. Takže jsem si od teď vytvořil vcelku souvislý strategický plán online marketingu, podle kterého budu projekt tohoto webu www.jindrichsmitka.cz nadále rozvíjet.

Dospěl jsem k závěru, že ani není nutné mít připravený velký rozpočet. Místo toho je ale třeba navázat na konstantní, dlouhodobou a cílenou práci. Stačí přitom dělat tuto práci pečlivě a s rozmyslem a vědět, co a jak se vlastně dělá a proč.

Mou dlouhodobou předností na tomto blogu je dobrý obsah. A to je koneckonců i základ pro jakýkoli úspěch v online marketingu a prostředí internetu obecně. V záplavě množství obsahu, který na je webu dostupný prakticky na jakékoli téma, tak není snadné pozornost zájemců přitáhnout ani si jí udržet (o pozornosti a jejím zacílení jsem psal zde).

A klíčem k udržení pozornosti je právě poskytovat kvalitní obsah, který čtenáře nějakým způsobem skutečně obohatí. Dlouhodobě se přitom zaměřuji na témata, která osobně prožívám a řeším a snažím se přicházet na nové způsoby, jak je mohu vyřešit lépe, snadněji a účelněji.


Online marketing jinak a lépe – dlouhodobá online strategie

A co jsem vlastně udělal jinak? Začal jsem vytvořením dlouhodobé obsáhlejší koncepce pro rozvoj online marketingu v oblasti online obsahu či jinak digitálního obsahu.

V této strategii a koncepci jsem si určil základní postupy a přístupy k online marketingu, se kterými pracuji a plánuji pracovat a které mají další potenciál a stojí za to je do budoucna rozvíjet. Základním kamenem jsou přitom níže popsané techniky, které nevyžadují velké náklady a je možné se jim věnovat průběžně.

Tip: Další informace o činnostech, kterými se zabývám najdete v záložce služby (zde).

V tuto chvíli proto považuji za důležité vytvořit si informační základ, se kterým pak můžeme nadále pracovat i v popisu online marketingové strategie. Zaměříme se proto nyní na základní postupy práce, které v tuto chvíli používám, fungují a které mohu na blogu nadále zlepšovat.

Využívat data

Už jsme zmínili, že základem pro online a digitální marketing je zkrátka a dobře solidní, čtivý a obohacující digitální obsah (Digital Content). U toho se ale člověk nesmí zastavit. Je dobré se také zaměřit na data a informace, které s sebou návštěvnost přináší.

Ze statistik návštěvnosti mohu například zjistit, které stránky na blogu čtenáře nejvíc zajímají. Stačí se přitom podívat do pravého sloupce s výpisem nejčtenějších článků a hned víte o čem mluvím. Rozšířené informace lze také najít v Google Analytics (více zde).

Užitečné informace lze zjistit podle vstupních stánek, na které návštěvníci nejčastěji chodí, jsou tedy nejhledanějším cílem. Mohu také zjistit z jakých zdrojů a jakými kanály se návštěvníci na blog dostávají a posílit práci na těchto zdrojích návštěvnosti. U tohoto blogu převažuje organické vyhledávání, tedy takové, kdy se zájemci na blog dostanou skrze vlastní hledání ve vyhledávačích.

Často hledaná slova fáze

Data lze také získat za využití nástrojů pro analýzu klíčových slov nebo hledanosti jednotlivých slov a frází. Tím lze vyzjistit jak naformulovat komunikaci článku nebo obsahu, o kterém chcete informovat, aby ho našlo co nejvíce zájemců. Tedy která slova a fráze zájemce nejčastěji zajímají.

K základnímu přehledu lze použít nástroje jako například Google trends (zde). Dalším bezplatným nástrojem je také našeptávač ve vyhledávání, který rovnou navrhuje nejčastěji hledané výrazy a fráze. Dál si mohou zájemci vybrat ze širokého spektra placených nástrojů.

V rámci placené propagace typu PPC (z angl. Pay per click), kterou pro tento blog zatím nemám potřebu používat, by rozsáhlejší přehled o klíčových slovech měly poskytnou právě nástroje pro placenou reklamu jako Sklik nebo Adwords.


SEO optimalizace

Se strategií, daty a dalšími informacemi pak mohu pracovat podle zásad SEO optimalizace (z anglického Search Engine Optimization). Je to v podstatě podporování dobrého obsahu určeného pro čtenáře s ohledem na vyhledávací mechanismy internetových vyhledávačů typu Google a seznam. Cílem takové aktivity je dosažení dobrých pozic ve výsledcích organického vyhledávání, tedy přirozeného vyhledávání.

Existují přitom zásady, jak pomoci těmto vyhledávacím „strojům“ pochopit obsah článků tak, aby jej mohli co nejlépe zařadit a předložit prostřednictvím svého vyhledávání zájemcům, kteří o téma projeví zájem. Na zásady a pokyny Googlu k této oblasti se můžete podívat na jejich webu (zde).

Povolené SEO metody v digitálním a online marketingu

Existuje množství rad a přístupů, k této oblasti online marketingu. Ve výše zmíněných zásadách jsou také popsané jak povolené, tak tzv. zakázané praktiky, které vyhledávače naopak penalizují snížením hodnocení a pozic ve vyhledávání.

Při používání povolených metod naopak obsah lépe hodnotí a předkládají ve vyšších pozicích svých stránek vyhledávání, takže se k obsahu dostane širší publikum.

Klíčová slova a popisy

Google přímo na zmíněném odkazu podporuje vhodné popsání obsahu v nadpisu, podnadpisech i samotném textu tak, aby vyhledávací algoritmus našel, rozpoznal a přiřadil klíčová slova a fráze k obsahu.

Je to samozřejmě stejně dobré pro vyhledávače jako pro čtenáře, aby snadněji a rychleji rozpoznali, o čem text vlastně je. To platí i pro obrazový a jiný audiovizuální obsah, který je nutné popsat správně i slovy.

Stejně tak editační software pro články obsahuje místo určené pro zkrácené popisky nebo výňatky z obsahu pro vyhledávače. Tyto výňatky pak (nejen) vyhledávače používají jako zkrácený výpis obsahu pro vlastní účely a vyplatí se je proto vhodně popsat.

Odkazování

Důležitým a přínosným prvkem online marketingu je také odkazování a doplňování vlastních informací o vlastní relevantní obsah i externí zdroje. Vyhledávače při čtení obsahu projdou také odkazy a zkontrolují, zda na text vhodně navazují a doplňují ho.

Například píšu-li o tématu online marketing, mohu se odkazovat na vlastní již vytvořený obsah, třeba s přidruženým tématem Příležitosti digitální doby (zde), nebo referenční informační zdroj jako například Wikipedii (čtěte více o online marketingu zde).

Obecně lze říci, že platí: čím větší relevance (vhodnost) obsahu s odkazy, tím lepší je pak hodnocení.


Spolupráce

V návaznosti na odkazování pak Google v zásadě nemá rád nepřirozené praktiky jako například nepřínosnou, domluvenou nebo placenou výměnu odkazů mezi stránkami. Mnohé často používané metody tak přímo spadají do zakázaných praktik, které vyhledávač penalizuje. Avšak ani Google ani nikdo jiný nemůže lidem bránit v přirozené spolupráci.

Zásadní premisa přitom zní, vytvářet takový obsah, který stojí za to dalším lidem použít, přepracovat a zodkazovat. Spolupráce pak může probíhat třeba v oblasti společného propagování tématiky nebo produktů. Je přitom třeba držet se přirozené spolupráce. Více o těchto zásadách, se lze dočíst (zde).

Sociální sítě

Možné je také informovat o obsahu a dalších informacích prostřednictvím sociálních sítí. I ty však mají rády originální obsah, takže pokud byste se do této oblasti pustili, stojí za to připravovat zkrácený originální obsah přímo a pouze pro sociální sítě.

Pro usnadnění této práce pak například WordPress, jakožto redakční software na kterém běží i tento web (čtěte na Wiki zde) nebo info v mém článku o Opensource nástrojích (více zde), umožňuje automatické vkládání příspěvku i s originálními popisky přímo do kanálu Facebooku.

Část informací pak sice vezme přímo z obsahu článku, takže to není 100 % originální, ale celá editační praxe se tím velmi zjednoduší. Mimochodem zájemci o mé příspěvky z Facebooku mohou lajknout Fb kanál tohoto blogu (zde).

Sociálních sítí přitom existuje celá řada a je vhodné je pro tento účel používat. Dobré výsledky při správném rozvoji umí přinášet například platforma Youtube. Na mé první video jako upoutávku na představený digitální produkt (zde) se můžete podívat na Youtube kanálu blogu (zde), nebo přímo přehrát video v prohlížeči.

Pozvánka na video besedu o 3000 kilometrové pouti do Santiaga de Compostela

To bychom pro začátek měli shrnuté základní metody a postupy pro Online marketing a časem se k tomuto tématu vrátíme s hlubšími poznatky.

V tuto chvíli se tak můžete podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a i nadále se budete moct těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapiště k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: