Spuštění e-shopu alias projekt počátku digitalizace

Spouštíme e-shop jako završení projektu do počátku digitalizace. Naučili jsme se novým dovednostem online a vytvořili digitální produkt. Od pochopení k realizaci dál na Digitální marketing.

Spuštění e-shopu při blogu www.jindrichsmitka.cz je završením dlouhodobé snahy o proměnu blogu na novou hodnotnější úroveň. Proces, kterým jsme společně s Vámi čtenáři prošli při realizaci tohoto projektu, je skutečnou transformací tedy proměnou z původního dobrého stavu do nového a ještě lepšího stavu fungování.

Tento blog tak od nynějška bude poskytovat vyšší přidanou hodnotu a význam pro Vás čtenáře, ale i pro autora, jelikož tím získal na nové užitné funkci.

Podobu e-shopu si můžete prohlédnout v záložce menu s názvem e-shop (více zde) a více na téma první digitální produkt se dočtete po rozkliknutí produktu (čtěte více zde) nebo se podívat na první video ukázku na youtube (zde).

Propagace vlastních produktů

Od této chvíle také jako autor nejsem bezvýhradně závislý na produktech externích partnerů jakožto zadavatelů reklamy. Naopak od této chvíle mohu v další tvorbě zohlednit také propagaci vlastních poutavých a zajímavých produktů.

Celý koncept blogu tak nyní dává výrazně větší smysl a prodej vlastních produktů je a bude další podporou pro samotný tvořený obsah a témata, která zde probíráme. Je to zároveň dárek ke čtvrtým narozeninám blogu (psal jsem zde).

Průřez projektem

Při této transformaci jste mohli sledovat souběžnou realizaci hned několika projektů zároveň. Souběžně s novými změnovými projekty tak probíhala dosavadní aktivita ve formě publikací článků na témata, kterými jsem se při tom zabýval.

Během první poloviny letošního roku jste přitom mohli sledovat celý vývojový postup nového digitálního produktu i jeho online distribuční cesty, tedy e-shopu. Měli jste tedy před očima malou digitální evoluci v oblasti digitalizace.


Digitální produkt

Začali jsme u uvědomění si a pochopení, že dochází k přelomu doby i myšlení ze starého průmyslového smýšlení do myšlení aktuální informační doby a s tím související nutnosti transformace do digitálního světa (psal jsem zde). Přitom jsme zkoumali možnosti této digitální proměny a také to jaké možnosti s sebou tato změna může přinést (psal jsem zde).

Podívali jsme se také na možnosti online vzdělávání (více zde) i užitečných nástrojů do této digitální doby (čtěte zde), které tato proměna přináší k užitku nám všem.

Poté jsme se pustili do vymýšlení prvního digitálního produktu a vzhledem k tématice blogu padla jasná volba na téma „Svatojakubská cesta(více informací zde) a besedy, se kterou jsem již dříve projel přednáškové sály naší krásné vlasti (čtěte více zde).

Mohli jste při tom sledovat zrod nového digitálního produktu a jeho finalizaci.

Digitální prodejní kanál

Souběžně s finalizací digitálního produktu jsme se pustili do přípravy online distribuční cesty. V tuto chvíli jsme se zároveň začali seznamovat s přístupy a fungováním projektového řízení u dlouhodobých projektů a prioritizací úkolů (psal jsem blíže zde). V tomto ohledu bylo nutné společně koordinovat a dále posouvat hned několik aktivit souběžně.

Začali jsme přitom hledat řešení otázky jak co nejsnáze dostat vytvořený digitální produkt k zájemcům. Navrhli jsme první varianty prodejního kanálu, porovnali je s možnostmi softwarových řešení a hledali schůdné cesty, které by časově i finančně dávaly největší smysl a přitom jsme vymýšleli jak by finální distribuční cesta měla vypadat.

Při vymýšlení digitálního prodejního kanálu jsme přes prvotní nápady ohledně jakési light verze této digitální prodejní cesty, kterou jsem si na začátku představoval, nakonec po poradě s odborníky z partnerské společnosti Reklalink zvolili plnohodnotné řešení e-shopu.

Průběžné testování s vývojáři i s předplatiteli

E-shop jsme kromě vlastních testů odzkoušeli na reálných uživatelích, kteří neměli povědomí o samotném vývojovém procesu, což nám umožnilo získat nezaujatou zpětnou vazbu a vyhledat slabá místa procesu i jednotlivých prvků.

První předplatitele jsem proto požádal o spolupráci při testování tohoto procesu stejně jako své nejbližší přátele. Dali jsme dohromady první reálné reakce a získali tak představu, na čem je ještě nutné dál zapracovat.

Předplatitelé tak zároveň jako první získali přístup k finální videobesedě o pouti do Santiaga de Compostela a ještě pomohli tento produkt i proces vylepšit.

Po důkladném výběru, testování, úpravách a realizaci nejrůznějších řešení i jednotlivostí jsme tak ve spolupráci s partnery blogu, společností Reklalink, nasadili do ostrého provozu e-shop, který je k prohlédnutí (zde) i s prvním digitálním produktem (čtěte zde).


Uživatelské rozhraní a nákupní proces

E-shop je tak v tuto chvíli v první funkční verzi. Do budoucna si však zaslouží projít dalším důkladným rozvojem. Po nějaké době se bezesporu naučíme ještě více o jeho fungování a možná odhalíme další místa pro zlepšení.

Už nyní vím, že určitým zlepšením si do budoucna zaslouží projít zejména vnitřní uživatelské rozhraní. Další úpravou s cílem zjednodušení a snazší názornosti časem projde také samotný nákupní proces.

Už nyní totiž vím, že některé dílčí kroky lze dále vylepšit. Jejich pokrok si však vyžádá další čas, takže v tomto ohledu jsme opět na začátku další velké cesty. K úspěšné realizaci těchto kroků je však nutné stanovení vytčeného cíle (více o stanovování cílů zde).

Rozvoj blogu nekončí

Společně se spuštěním e-shopu jste si také mohli všimnout, že kromě samotného digitálního produktu, tedy videobesedy a e-shopu se mírně změnilo i menu, ve kterém jsem přizpůsobil záložku služby (zde). Prostřednictvím tohoto blogu tak nabízím další zajímavé služby a rovnou vybízím zájemce k jejich prostudování a případnému kontaktu při zájmu o spolupráci.

Po dlouhé době jsem také změnil medailonek i záložce „O mně“ (čtěte zde), kde se nyní dozvíte aktuálnější verzi toho na čem právě pracuji.

Těmito změnami však práce na zlepšování blogu nekončí. Naopak zbývá ještě mnoho dalších dílčích vylepšení, které tento blog do budoucna čekají.

Změna vzhledu i sdílení

Až přijde ta pravá chvíle, tak se můžete těšit na aktualizaci vzhledu. Předpokládám, že dosavadní funkční struktura i rozvržení zůstane víceméně beze změny. Proměnou však bude muset projít ještě záhlaví, aby lépe odpovídalo nové době. Postoupíme také v oblasti užšího propojení se sociálními sítěmi, rozšířením partnerské spolupráce a dalšími prvky.

Považuji však za důležité posouvat jednotlivé kroky směrem ke zdárnému dosažení finální představy o budoucím fungování, podobě a uplatnění blogu. V pravý čas se pak i tyto změny na blogu projeví.

Další fáze: Digitální marketing

Současně s dokončením e-shopu i digitálního produktu tak nazrává čas zapracovat hlouběji také na tématu Digitální marketing (čtěte více zde) a dalších dílčích zlepšeních. A kdy jindy je lepší čas začít s propagací, než právě teď.

Ve čtení tak můžete volně navázat právě prohlídkou nového e-shopu a nejlépe rovnou objednáním prvního digitálního produktu na blogu – Videobesedy o pouti do Santiaga de Compostela (pokračujte zde).

I nadále se tak budete moct těšit na zajímavá témata. Rozhodně se proto zapiště k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: