Dovednosti digitální doby

Digitální doba a digitální věk, dovednosti, frellance, freelancing, práce z domova, práce na dálku
Dovednosti digitální doby. Foto zdroj: Pexels

Od online vzdělávání, hledání a nacházení přes výhody open-source platformy na editaci a střih videa až k úspoře času a zajímavým projektům.

Během doby nuceného pobytu doma jsem dospěl k závěru, že nejlepším možným využitím tohoto času, je naučit se něco nového. Uvědomil jsem si, že jsme nejspíš na skutečném prahu nového digitálního a informačního věku (psal jsem zde), který povede k velkému množství změn.

Začal jsem se proto intenzivně věnovat samostudiu a vzdělávání se v nových a pro mě doposud v neznámých dovednostech v oblasti digitálního obsahu, tvorby a sdílení videí, streamování a zveřejňování digitálního obsahu na různých elektronických platformách a video kanálech.

Nové znalosti a dovednosti tak považuji za užitečné pro přizpůsobení se novému prostředí. K tomu jsem se ještě učil jak se učit online pomocí kurzů, youtube a dalších veřejně dostupných zdrojů.


Hledání a výběr online

Hned zpočátku jsem přitom narazil na rozsáhlý informační šum a příliš mnoho možných cest, které vedly ke stejnému cíli. Za nejzásadnější dovednost k postupu vpřed proto považuji orientaci v nepřeberném množství informací, která je k dosažení uspokojivého výsledku zásadní.

Informací je tolik, že je lidský mozek nemůže všechny stihnout ani pojmout, natož pak zpracovat. Je proto velmi důležité se naučit schopnosti rychle třídit, vyhodnocovat a ověřovat dostupné informace, data a možnosti.

Nejprve jsem hledal vlastními silami, který program bych měl zvolit, ale po hodinách hledání, které nevedly k výsledku, jsem se s dalším tříděním obrátil na youtube a ukázalo se, že podobný problém řeší v současnosti vícero lidí.

Již z počátku jsem tak mohl využít předtříděných informací ve formě návrhů na software a programy, které umí to, co potřebuji i s hodnocením, který z nich jak funguje, co stojí a co která bezplatná verze umožňuje.

A tím jsem chytil první pořádný směr. Není nad to se obrátit pro dobrou radu k někomu, kdo se zkoušením a hodnocením takových nástrojů přímo zabývá.

Open-source řešení

Pro stříhání videa přitom existuje celá paleta nejrůznějších nástrojů. Když jsem se do toho poprvé zabral, pomalu se mi zatočila hlava ze všech těch možných řešení. K dispozici byly nástroje placené, bezplatné, ale nefunkční, nebo funkční a omezené vodoznaky, reklamami nebo funkcemi tak, že v důsledku toho byly prakticky nepoužitelné.

Řešení se však našlo ve formě opensource platformy. Jako již dříve v minulosti jsem k tomuto řešení velmi rád sáhl, jelikož open-source platformy nejsou závislé na velkých korporacích a spíš, než pro hlavní účel zisku je tvoří komunita vývojářů, kteří je sami používají.

Je to tedy svým způsobem nezávislé řešení, jehož jejich cílem není primárně vytvářet profit, ale spíš pomáhat. A to často na dobrovolné bázi. Navíc není nutné se do začátku používání takového řešení upisovat k vysokým měsíčním platbám nebo ohromným částkám za pořízení profesionálního komerčního programu.

Open-source řešení a programy sice mají svá omezení ve formě podpory, updatů a údržby, ale i tak se ukázalo, že tyto programy mnohdy až na drobné nedokonalosti vcelku dobře fungují a jsou dokonce pravidelně updatované, zlepšované a udržované. Uživatelé pak mají možnost komunitu vývojářů odměnit dobrovolnými příspěvky.


Programové řešení a příspěvek vývojářům

Dobral jsem se k výsledku, že pro mě je v současnosti nejlepším dostupným řešením na stříhání a střih videa program Shotcut.

Funguje už poměrně dlouho a má vcelku pravidelnou údržbu a update, což se projevuje na neustále přibývajících funkcích a opravách některých chyb. A také jeho komunita a okruh uživatelů je poměrně široká, což je pak vidět na dostatku výukových materiálů, které pak jsou opět na youtube dostupné.

A mojí formou odměny pro vývojáře tohoto open-source programového řešení Shotcut na stříhání videa je třeba právě tento článek a informování čtenářů, kteří o tomto programu doposud nevěděli, ale dovednost stříhat videa by je zajímala. I tím lze podpořit komunitu vývojářů i uživatelů střihového programu Shotcut.

Online rychlé vzdělávání

Zcela zásadní je pak pro dovednosti digitální doby schopnost se rychle vzdělávat online z dostupných zdrojů.

Ukazuje se, že naučit se novou dovednost v digitální době není žádný problém. Stačí dojít na youtube či další videoplatformy a znalosti z celého světa máte k dispozici kliknutím myši a ještě v mnoha variantách a obměnách a často za dostupnou cenu. Novou dovednost si tak lze osvojit během několika málo týdnů a mnohdy možná i rychleji.

Není proto nadále třeba docházet do kurzů a trávit měsíce či roky získáváním kvalifikace. A nepotřebujete přitom ani certifikát, ani diplom. I tady však platí staré zlaté pravidlo, že praxe dělá mistra.

Úspora času

Všechna tato internetová „zlepšení“ pojí jeden spojovací článek, kterým je úspora času. Již dřív jsem psal, že mi pro mnohé profese připadá v současnosti jako naprosté plýtvání časem i prostředky do práce dojíždět. A poslední době se také ukázalo, že mnohé firmy se pojmům práce na dálku nebo práce z domova a homeoffice museli naučit a také se jim naučily (psal jsem zde).

Digitální doba umožňuje uspořit mnohé náklady nejen při dojíždění, ale také na využití domovů a prostor, které během pracovního dne zůstávají nevyužité a prázdné a lidé se tam mnohdy chodí pouze vyspat. Nemluvě o nutnosti využívat dopravních prostředků, automobilů, pohonných hmot, opotřebení toho všeho včetně silnic a z toho plynoucích nestálých zácp a kolon, jak se lidé tlačí ve stejný čas do práce i z práce.

Mluví se o nutnosti rozšiřování silnic, jelikož jejich kapacita nestačí náporu dopravy a přitom by mnohdy stačilo onu dopravu trochu rozprostřít v čase nebo kde to jde nechat rovnou doma (čtěte více na toto téma zde). A potenciál v oblasti práce z domova, práce na volné noze a freelancingu je a bude obrovský.

Digitální detox a hygiéna

Považuji za více než nutné připomenou, že být neustále připojený na internetové síti a používat elektronická zařízení také není nic výlučně zdravého a životu prospěšného a je proto nutné provádět pravidelnou elektronickou hygienu a očistu.

K tomuto účelu pomáhá vypnout počítač, odložit telefon a nejlépe se pohybovat venku v přírodě či provádět fyzickou aktivitu. Více na toto téma jsem psal v článku Digitální detox (zde).

Staré téma v novém kabátě

Se střiháním videa jsem tak nyní v druhé fázi adaptace tohoto blogu i jeho původního tématu, kterým je pouť do města Santiago de Compostela do nové digitální doby. Předpokládám, že tato beseda a povídání o pouti tak bude v nejbližších týdnech na blogu www.jindrichsmitka.cz k dispozici online ve formě předtočené videobesedy.

A jelikož to o čem zde píšu také zkouším a zažívám, tak se v posledních týdnech intenzivně zabývám točením videí a hledáním a učením se a střiháním. Takže se každý den dál učím s novým programem na střihání videa a stříhám a učím a pak zase stříhám. A když mi něco chybí, tak si to dohledám.

Už nyní jsem se tak naučil mnoho o stříhání a tvorbě videí a tyto znalosti brzy ještě prohloubím s tím jak se můj video besedový projekt o pouti do Santiaga de Compostela bude blížit k úspěšnému výstupu.

Takže se i nadále budete moct těšit na zajímavá témata. Rozhodně se proto zapiště k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: