Přichází doba informační a digitální věk

Mobil, kniha, informace, digitální doba, informační doba, věk, změna, transformace, staré a nové
Mobil a kniha. Zdroj: Pexels.

Z myšlení průmyslové doby rovnou do informačního věku. Internet jako místo pro nezávislé sdílení myšlenek, znalostí a informací. Jak mě v tom posunula Svatojakubská pouť do města Santiago de Compostela?

Změny, které v současnosti probíhají jsou důsledkem posunu lidské společnosti z myšlení průmyslové doby do informačního věku nebo chcete-li do digitálního věku.

Sdílení informací a myšlenek dříve nikdy nebylo snazší. Tuto změnu umožnil internet a ten nám neustále přináší další a další možnosti jak pracovat z domova, na dálku, odkudkoliv nebo jak budete sami chtít (čtěte více zde).

Vznikají celé nové obory a oblasti a s tím také informační díry, které je potřeba zaplnit. To byl nejspíš onen změnový tlak, který jsem s popisoval v článku Doba vědomých změn a příležitostí (čtěte zde).

Taková změna s sebou také nese částečně potřebu a částečně i nutnost změnit svoje myšlení ze starého modelu na nový. Je to přirozená změna, která se jednou za čas odehraje a tato na sebe nechala již nějakou dobu čekat. Jak nakládat se změnami a o přijímání změn (čtěte více zde).

Nejaktuálnější dění, při kterém se zavřely fabriky a vlastně téměř všechen obchod je jen urychlením tohoto procesu. Kdo chce „přežít“ se musí naučit fungovat na síti a na dálku a kdo to zvládne, ten bude mít do začátku nové doby náskok.


Ústup mediálních monopolů

Různé mediální monopoly čím dál tím víc ztrácejí možnost kontrolovat, co se nám předkládá ke schroustání a vzniká tím okno, které ztlumí záměrné ovlivňování myslí velké skupiny lidí najednou přes masová média.

Celospolečensky důležité a podstatné informace přestávají být exkluzivním zbožím, které si nechává k vlastnímu užitku úzká skupina osob. Nyní však získáváme přístup k významným informacím všichni a máme tak možnost jednat a rozhodovat se včas.

Dostatek informací pak přináší výraznou svobodu myšlení a rozhodování.

Nezávislý mediální prostor

Mediální prostor starých vydavatelských domů, televizí a rádií pomalu, ale čím dál jistěji nahrazují jiné mediální prostory jako například blogy a nejrůznější platformy pro šíření myšlenek a informací typu youtube, facebook a podobné, kde si člověk může vytvořit vlastní nezávislý mediální prostor.

Informace lze nyní velmi snadno šířit širokému spektru posluchačů s celkem dostupnými náklady. Kdokoli tak má dneska možnost zřídit si vlastní nezávislý mediální – internetový prostor.

I tady je však nutné si dávat pozor a informace pečlivě vybírat, třídit a hodnotit. Je to však na naší aktivní zodpovědnosti a ne pouze na pasivním přijímání předpřipravených informací.

Nové obory a vzdělávání on-line

Neustále také vznikají nové obory a odvětví. Je třeba, aby se lidé spoustě věcí naučili. To starý myšlenkový model umožňoval pouze ve velmi těžkopádné a omezené míře. Už nyní je třeba jasné, že se můžete na internetu sami vzdělávat a kvalifikovat podle aktuální potřeby.

Je pak zajímavé se zamyslet nad tím, jaký může mít toto samostudium vliv na naše zastaralé školství, když všechny potřebné informace lidé již nyní mohou najít velmi rychle a vcelku levně online.


Internetová hygiena a detox

Odpojení od internetu a digitální detox od virtuální reality
Digitální detox (foto: Samphotostock)

Současně s tím se také zvětšuje nápor na naše vnímání a myšlení. Užíváním internetu vzniká rozsáhlý ruch a šum a množství podnětů, které neustále proudí do našich smyslů nám přehlcuje a ucpávají myšlení.

Proto je třeba dodržovat určitou „elektronickou hygienu“ a naučit se pravidelně odpojovat a vyčistit podněty zanesené smysly. Pro internet pak také rozhodně platí, že může být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Je však na nás si pohlídat, kdo je kdo.

Inspiraci v této oblasti můžete dohledat v článku Digitální detox (více zde).

Svatojakubská pouť jako vstup do nové doby

Ukázalo se, že jedním z důležitých prvních kroků, které jsem do této nové doby udělal byla už v roce 2016 pěší cesta do města Santiago de Compostela (čtěte více zde) ve španělské Galicii.

Camino de Santiago mi dalo možnost očistit se od zastaralého myšlení, vyčistit si a otevřít hlavu pro nové myšlenky a pro přijetí některých nutných změn. V rámci této cesty jsem totiž měl možnost projít pořádnou konfrontací s vlastním myšlením.

Při tom jsem zároveň udělal důležitý krok do nové digitální doby tím, že jsem ve spolupráci se webovým studiem Reklalink zřídil tento blog www.jindrichsmitka.cz.

Video beseda Santiago de Compostela

Měl jsem tím možnost předat a nasdílet dalším poutníkům informace, které jsem během cesty posbíral a zažil. Nyní jsem také dospěl k závěru, že téma Santiago de Compostela, pěší pou a putování včetně právě Svatojakubské cesty díky těmto změnám v příštích letech nadále nabere na významu.

Mým dalším krokem do nové doby tak v nejbližších týdnech bude právě zpracování těchto informací, zkušeností a zážitků do formy video besedy. Navážu tím na předchozí cestovatelské besedování o Svatojakubské cestě, které jsem po celé ČR absolvoval v průběhu roku 2017 a 2018 (více zde).

Takže se i nadále budete mít na co těšit. Rozhodně se proto zapiště k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: