Skvělé Česko podruhé: dalších 11 důvodů proč tu žít

Česko je skvělým místem k životu
Česká republika jako skvělé místo k životu

Karel Čapek kdysi řekl: „Chceš-li poznat svou vlast, jdi od ní co nejdál.“ To jsme udělali a odhalili tím další důvody, proč je Česká republika skvělým místem k životu.

Již dříve jsem na základě svých cestovatelských zkušeností sepsal 11 důvodů (více zde), pro které je podle mě Česká republika skvělým místem k životu. Nyní přináším další sérii důvodů, pro které mám svou českou vlast rád.

1) Volně dostupná příroda

Jednou z výsad České republiky a potažmo i většiny Evropy je volně přístupná příroda. Existuje zřejmě vícero zemí, kde se pro soukromé pozemky obehnané ostnatými dráty do lesa volně nepodíváte. Případně musíte přelézt plot nebo zaplatit příslušný poplatek. U nás je možné jít prakticky kamkoli a většinou i bezplatně.

Zároveň bychom všichni měli napnout síly k tomu, aby to tak zůstalo a příroda tu byla nadále dostupná pro celou společnost v co nejširší míře.


2) Turistické značení

S dostupnou přírodou také souvisí dobře zpracovaný a bezplatný systém turistického značení. Není tak třeba si pro každý úsek nějaké trasy kupovat mapu, spoléhat se na placené průvodce či platit vstupní poplatek.

Tento systém také pomáhá bezpečně zprůchodnit přírodu i v okolí lidských sídel, plánovat si cesty dopředu, hledat trasy či se zorientovat prakticky na jakékoli lesní či polní cestě.

3) Veřejné prostory a parky

Ani jsem nevěřil, že je možné zažívat deprivaci z nedostatku odpočinkových či společenských veřejných prostor. Je velmi příjemné a užitečné mít ve městech i vesnicích možnost užívat si volně přístupných prostranství, návsí či náměstí a parků.

Jejich nedostatek a nemožnosti si v klidu a bez omezení sednout na lavičku působí přinejmenším frustrujícím dojmem.

4) Přehledný systém veřejné dopravy

Je až příjemně snadné vědět, který autobus, kdy, kam a odkud jede. U nás je opravdu snadná orientace spočívající v popsaných zastávkách, nádražích, jízdních řádech a veřejně dostupných informacích o tom všem.

Člověk využívající těchto služeb přitom nemusí ztrácet životní čas a energii hledáním základních informací. Stačí si stoupnout na zastávku, přečíst si co, kam, kdy jede a nemusíte přitom hádat, zda se vůbec nějaký objeví.


5) Jasně uvedené ceny

Vymožeností moderní společnosti je snadná orientace v napsaných cenách, kdykoli člověk přijde do obchodu či restaurace. Odpadá tím nutnost být neustále v pozoru a připraven na situaci, kdy Vás někdo bude chtít natáhnout.

I když kontrola účtenek je na místě i u nás, odpadá dohadování o tom, co se řeklo nebo neřeklo. Zkrátka papír nezapomíná.

6) Kulturně bohatá historie

Česká republika disponuje historií až tisíce let do minulosti. Člověk se až podiví, když ho v „nově“ osídlených zemích třeba Ameriky chtějí nalákat na historii v rozsahu sta let.

Samozřejmě i tam je možné najít velmi staré památky či zvyky, ale mnohé přírodní národy toho po sobě mnoho nezanechaly a s vystřídáním civilizací toho po nich pak mnoho nezbylo. U nás pak přes veškeré dějinné zvraty mnohé kulturní dědictví stále přetrvalo.

Tip: Příkladem mohou být tradiční Svatováclavské hody na Moravě (více zde)

7) Chléb a široký výběr pečiva

Se společenským rozvojem i historií souvisí také znalost využívání různých typů zrn, mouky a jejich zpracování. Přes dominantní bílou mouku je však možné sehnat širokou škálu různých druhů pečiva lišících se obsahem a zpracováním, nikoli jen formou.

Třeba takový pšenično-žitný chléb je v mnoha koutech světa ceněnou raritou.


8) Možnost volby

Naše země disponuje také velkým rozsahem výrobků a služeb. Ve většině oblastí života je tak možné snadno volit z širokého spektra možností. Od dodavatelů služeb, přes obchody, restaurace či zboží.

Obvykle je také možné najít střední cestu, která spočívá v přijatelné ceně a přijatelné kvalitě. Nemusíme volit z extrémní drahoty či nekvality, případně kombinace obojího.

9) Dostupné vzdálenosti

Česká republika je příjemně kompaktní zemí. I do těch nejvzdálenějších míst je možné dojet autem i hromadnou dopravou během několika hodin. Stejně tak je možné se „relativně“ snadno dostat ze zapadlých koutů země do nejbližšího města s obstojnou občanskou vybaveností.

10) Fungující systém svozu a třídění odpadu

Je až překvapivé, že prakticky po celé naší zemi je možné najít připravené koše, popelnice a sběrná místa na odpad. To obvykle navíc s možností roztřídění odpadu s předpokladem dalšího zpracování.

To je opravdový výdobytek civilizace. Když už umíme odpad vytvářet, tak s ním umíme také dál pracovat, ať už pro začátek jen ve formě zpětného odběru a uskladnění. Vždyť jak by to tu vypadalo třeba bez popelářů?


11) Stabilní pracovní místa

V České republice mi také po nedávné zkušenosti vyniká možnost dostatku stabilních pracovních míst. Není to jen o dostupnosti práce a mzdě za ni, ale fakt, že je většina míst dostupná po celý rok.

Stačí si představit, že třeba v takové Patagonii mají turistickou sezónu jen 2-3 měsíce v roce a tím prakticky veškerá aktivita skončí. Prakticky žádné další možnosti uplatnění poblíž nejsou. U nás když už máte práci, tak lze očekávat, že v ní můžete strávit celý rok nebo i více let. Ona stabilita je přinejmenším příjemná.

Čas změnit pohled

Všichni bychom zajisté zvládli vyjmenovat deset negativních jevů v české společnosti na každý prst naší ruky. Také se tomu už od mala učíme. Sám jsem si ale ověřil, že nacházet pozitiva rodné země je o poznání náročnější, ale zajímavější. A přiznejme si, že těch pozitivních tu také máme dost.

Rád bych tímto vyzval čtenáře, aby zkusili vymyslet další důvody, proč bychom měli mít rádi svou zem. Budete-li chtít, můžete mi je napsat nebo se o ně podělit na facebooku tohoto blogu (zde).