Cesta mimo systém aneb každý má moc změnit svět

svoboda, zámek, klíč, odemknout, odemčený
Odemčený zámek. Zdroj: Unsplash

Svobodní lidé ohrožují systém. Naučte se systém nepotřebovat. Podporujte to správné. Jak podpořit pozitivní změnu, udělat krok mimo systém a začít měnit svět?

Každý jednotlivý člověk může přispět k lepšímu světu už jen tím kdo je, co umí, co dělá, komu věnuje svůj čas a své peníze.

V současném politicko-ekonomickém modelu je člověk považován za spotřebitele, tedy spotřební jednotku. Nikoli člověka.

Systém však lze změnit až s dostatečnou kritickou masou lidí, kteří se vědomě rozhodnou myslet a jednat jinak. Myslet a jednat jako svobodní, zdraví a nezávislí lidé.

Svobodný, zdravý a nezávislý člověk aneb hrozba systému

Lidé svobodní, zdraví, nezávislí a neočkovaní znamenají hrozbu pro současný systém. Ne snad tím, že byste ho mohli nějak svrhnout silou. Jste pro něj však hrozbou tím, že ho nepotřebujete.

Systém totiž žije z energie, životního času a peněz lidí. Každý kdo si nechává svou energii, životní čas a peníze pro sebe ohrožuje systém tím, že jej neživí. Systém je jako parazit. Bez energie, kterou by se mohl živit, nepřežije. Chcete-li se zbavit systému, nechte jej vyhladovět.

Nepotřebovat systém samo o sobe stačí na to, aby skončil. Schopnost odmítnout se podřídit a být soběstačný může zastavit nastupující totalitu.

Totalitu, které se již nyní zaprodala většina českých politiků. Ať už strachem nebo penězi. Důvod ani způsob, jakým se jim nadnárodní fašismus dostal pod kůži není rozhodující. Rozhodující jsou pouze činy, za které si každý zodpovídá sám za sebe, včetně politiků. Oni nemají žádnou moc, kterou byste jim vy sami nedali.

Vlastně i ten starý český totalitní socialismus měl ve své podstatě stejné nepřátele – soběstačné, svobodné a nezávislé lidi. V té době zejména drobné zemědělce. Dnes jsou to podnikatelé, živnostníci a ostatní nezávislí lidé.


Podnikatel, nezávislý a soběstačný člověk je nepřítel systému

Systém je nepřítelem lidí, protože z nich žije. Proto jak česká, tak v podstatě každá vláda, která slouží nadnárodním zájmům, jde v první řadě po svobodných lidech jako jsou podnikatelé. Největší množství podnikatelů je stále v oblasti maloobchodu a služeb.

Je jasné, že restrikce vydávané vládou mají sloužit zejména k oslabení firem a podnikatelů a omezení jejich schopnosti vstřebat nejrůznější šoky a nárazy. A kde není konkurence nebo je dostatečně slabá, tam může nastoupit oligopol (wiki zde) nadnárodních řetězců, které v konečném důsledků patří všichni stejné úzké skupině vlastníků (více v dokumentu Monopol).

Ne nadarmo se někteří politici už dříve prořekli, že považují živnostníky za parazity společnosti. Ne snad proto, že by si živnostníci a podnikatelé ze společnosti brali nějak příliš, ale proto, že dostatečně nepřiživují parazitický systém. A ti co jsou na systému závislí se pak pochopitelně vztekají, že jim berete něco, co jim nijak nepřísluší, ale oni to chtějí.

Jak změnit systém

Systém se nezmění bojem. Boj tento systém spíš přiživuje. Potvrzuje to legitimitu systému, protože bojující lidé se cítí být součástí systému a svým myšlením potvrzují jeho skutečnost (kdyby neexistoval nemuseli by s ním bojovat). Soubojem pak přicházíte o energii a systém vaši vlastní energii používá proti Vám samotným. Chcete-li změnit systém, změňte nejprve sebe tak, abyste si svou energii co nejvíce udrželi a systém nepotřebovali. A nechte systém vyhladovět.

Kompas ukazuje cestu novým směrem. Zdroj: Unsplash.

Naučit se nepotřebovat systém, ve kterém jste se celý život učili žít, je však velmi dlouhá cesta. Stačí však pochopit, že i sebemenší krok správným směrem udělá velký rozdíl, pokud ho učiní dostatečně významné množství lidí.

To, co můžete z místa změnit sami od sebe je rozhodnout komu věnujete své peníze. Vaše peníze jsou totiž stále jen jiným názvem pro Vás životní čas (psal jsem zde).

To kde utrácíte své peníze (tedy kam věnujete svůj čas), co za něj nakupuje a koho tím v konečném důsledku podporujete, dokáže nasměrovat Vaši energii k tomu, co chcete skutečně podporovat. Tedy nejlépe to, co neohrožuje a neomezuje Vás samotné, ale naopak Vám to zpětně pomáhá.

Je třeba omezit nákupy od zahraničních firem

S tímto vědomím jsem již dříve sám za sebe začal omezovat platby nadnárodním obchodním řetězcům (supermarkety) a mezinárodním výrobcům a prodejcům všeho možného, byť s výrobou na našem území.

Dále pak u nás působícím korporacím bez českého kapitálu sídlícím mimo naše území i společnostem, které se sice tváří jako české (a možná i kdysi byly), ale jsou při tom ve vlastnictví zahraničních subjektů (typicky třeba banky se zahraničními vlastníky).

Všechny tyto subjekty totiž vyvádí náš životní čas a peníze mimo území naší země do jiným měnových systémů, které naše energie posiluje na úkor nás samotných.

Toto rozpoznání je často velice jednoduché, stačí podle názvu a adresy společnosti najít vlastníky na databázi ministerstva financí ARES (zde). Už podle názvu vlastníka a jeho bydliště/sídla či jména jednatelů snadno poznáte odkud vítr vane.

A podle toho pak směřovat svou životní energii ke skutečně českým živnostníkům, firmám, podnikajícím rezidentům a obecně do českých rukou.


Partnerství, spolupráce a podpora

S tímto vědomím jsem tak již dříve začal více zkoušet navštěvovat místní obchody s českými majiteli, podporovat české výrobce a nejlépe lokální výrobce v místě vašeho bydliště či přímo využít vlastní zásobování (psal jsem zde). Cílem této aktivity je udržet co nejvíc peněz v oběhu v co nejužším okolí.

Mojí původní snahou bylo na vlastní triko omezovat odliv kapitálu z České republiky a podporovat udržení našeho (Česko, Moravsko, Slezského) životního času a naší energie u nás v naší zemi a v naší měně.

A začal jsem přitom úspěšně objevovat nové české obchody, výrobce, dodavatele, koncepty, zemědělce, tvůrce a tak podobně. A začal jsem z toho mít ohromnou radost.

To jsem ještě netušil, že brzy na to se podaří našim vlastním politikům-sráčům rozštípit naší vlastní zemi a budou se ve prospěch odnárodněných zahraničních entit typu Evropské Unie, Světového ekonomického fóra, Světové zdravotnické organizace, Mezinárodního měnového fondu atp. snažit mezi lidmi udržet klín za jakoukoli cenu. A bohužel mnozí lidé se dobrovolně přidali a nevědomě podporují vznik totality Orwellovského střihu (psal jsem zde).

Tímto aktem se můj původní záměr podporovat české podniky dále zúžil. Přestože si nadále v maximální možné míře zvolím raději českého výrobce/obchodníka/dodavatele, tak nově ještě s důrazem na to, zda se přidal k totalitnímu fašismu či nikoli.

Rozlišování správných podniků od nesprávných

Rozlišení podporovatelů odnárodněného fašismu od dobrých lidí je jednoduché. Jdete do restaurace a odmítají Vás obsloužit? Vyžadují předložit kovidový pas? A buďte si jistí, že tento koncept rozhodně neskončil, je totiž nedílnou součástí připravovaného digitálního koncentráku (psal jsem zde).

Pokud po Vás toto někde vyžadují jste na místě, které podporuje novodobý totalitní fašismus a je tedy dobré jít svými penězi podpořit někoho jiného. Výmluvy typu, „ale my musíme“ nejsou na místě. Každý se prozatím stále může rozhodnout sám.

Stejně tak, pokud přijdete do obchodu a vyžadují po Vás nasadit roušku, symbol kovidového fašismu s vysvětlením, že Vás jinak neobslouží? Pak jděte jinam.

Mezi našimi místními obchody a obchodníky je stále dostatečně velké množství dobrých lidí, kteří se ke kovidovému fašismu nepřidali a bojují za svou svobodu a finanční nezávislost.

To jsou lidé, které chcete podporovat. Dost často takové najdete právě ve svém okolí a místním maloobchodě. Skuteční maloobchodníci totiž dobře vědí, že zákazník se neodmítá. Ani když to nařídí loutková vláda.

Paralelní společnost

Nyní současně vzniká paralelní společnost. Paralelní společnost zdravých, svobodných a schopných lidí, kteří jsou schopní vzdorovat současnému celospolečenskému úpadku.

Nyní se tak formuje společnost postavená z lidí, kteří se dokáží nejen vyhnout nastraženým pastím, ale také se bránit a využívat všechny dostupné právní prostředky, kterými lze zamezovat bezbřehému rozpínání současného úpadkového systému za jakékoli osobnostní hranice jednotlivců.

Je to jednoduché, cílem nás všech je omezit přísun energie těm, kteří s ní nakládají proti nám samotným a naopak podpořit to jednání, které chcete, aby se prosadilo. A v rámci svých možností se současně odpojit od závislosti na systému.


Cesta ven aneb konec systému se blíží

Starý systém brzy čeká velký pád. Systém sám to ví. Lidé se už od něj začali sami odklánět protože vědí, že tato cesta nikam nevede a pokud ano, tak do koncové stanice tímto vlakem rozhodně dojet nechcete.

tunel, konec, želenizce, koleje
Konec tunelu. Zdroj: Unsplash

Proto se systém snaží udržet ve své iluzi co nejvíc lidí a energie za každou cenu. Proto jeho poskoci neváhají porušovat jakákoli pravidla a přecházet jakékoli hranice.

Chtějí-li si dál udržet teplé místečko ve stávajícím systému, který je dobře zajišťuje, musí se ohánět. Jinak systém zahyne a oni skončí na dlažbě spolu s ním. Teplá místečka zmizí nebo si na ně sedne někdo jiný. To političtí i další poskokové nemohou dopustit. Zůstali by totiž ztracení a sami. A navíc by museli čelit realitě ve formě svých vlastních skutků, kterých se při obhajobě stávajícího systému dopustili.

Připomíná to stav, ve kterém chcípající kobyla nejvíc kope. Dobrá zpráva je, že tento systém pomalu končí. Ty, kteří v něm zůstanou čeká nepříjemná finanční krize (psal jsem zde) a mnohé další nepříjemnosti. To však neznamená, že nás tato chcípající kobyla nezvládne pořádně pokopat.

To co musíme nadále dělat je vydržet, neustoupit, hledat nové cesty k životu, učit se žít bez starého systému a směřovat svou energii tam, kde v konečném důsledku pomůže Nám samotným.

Nechme starý systém dožít. Půjde ke dnu a ním i všichni, kteří se s ním vezou. V mezidobí podporujme místo starého systému správný nový směr ať hezky roste a posiluje.

Co dál můžete sami za sebe nyní dělat, abyste změnili svět?

1) Podporujte lidsky, finančně i sdílením informací od správně smýšlejících sdružení jako jsou Zdravé fórum (zde), Iniciativa Otevřeme Česko (zde) nebo Akce D.O.S.T. (zde) a další.

2) Začněte přecházet na alternativní finanční systém, který není pod kontrolou stávajícího fašismu – kryptoměny. Článek kryptoměny jako budoucnost peněz (zde), osobní konzultace pro úvod do kryptoměn s autorem blogu (zde). Začít můžete například „těžbou“ kryptoměn na mobilním telefonu. Nejzajímavěji se z tohoto pohledu jeví kryptoměna Hi Dollars (zde) a kryptoměna Pi Network (zde). Oba projekty se pomalu, ale jistě přesouvají ke skutečné použitelnosti.

3) Poraďte ostatním kam nechodit a pokud máte špatné zkušenosti připište firmy podporující kovidový fašismus na černou listinu (zde).

— konec článku —

Dál se je možné se domluvit na osobní konzultaci ohledně možností ochrany majetku i přes přicházející ekonomické turbulence (zde) a nebo se můžete podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a třeba si přitom i trochu vyčistit hlavu.

I nadále se však můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapište k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: