Závislost na bankách otevírá možnosti jak zvýšit osobní nezávislost

trezor, banka, bankovní systém, rizika, závislost, banky, peníze, hotovost
Bankovní trezor aneb jak omezit závislost na bankách. Zdroj Unsplash.

Celospolečenská závislost na bankách přináší negativní jevy i rizika, která je vhodné omezovat. Povíme si, jak z předávání moci nad sebou přejít ke zvýšení osobní nezávislosti a stabilizovat tak svou životní finanční pozici.

monopoly, hra, panáček, pan, ekonomika, finance, finančnictví
Pan Monopoly. Zdroj: Unsplash

Specializace je dobrá věc. To, že jsou tu firmy, které nám zajišťují mnoho užitečných služeb jako jsou banky, je také fajn. Jen když se to přežene jak už to v té naší lidské společnosti bývá, vzniká celospolečenská závislost na bankách, ve které si jedinci sami o sobě v podstatě neporadí s ničím a nejsou připravení na žádné neočekávané události.

Závislost na bankách

Využívání bankovních služeb sice poskytuje nejrůznější pohodlné výhody, ale současně znamená závislost. Je proto vhodné v první řadě pojmenovat problémy, které z této závislosti mohou vyplývat. Protože když dokážeme problémy správně pojmenovat, tak k nim dokážeme také najít správné řešení.

Platí totiž, že „Správný vztah přináší všem zúčastněným nějakou podobu prospěchu“ (motivační citát v obraze k dostání zde). A to i z pohledu rizika, přínosů a vzájemných vztahů mezi vkladateli a bankami.

Předání moci nad sebou jiným

Tím, že vložíte své peníze do banky, v podstatě předáváte moc nad sebou samými těmto institucím. Institucím, které často neslouží Vašim zájmům, ale zájmům svých vlastníků. Předáváme jim nad sebou kontrolu, protože když budou chtít mohou Vás Vaše peníze nejen zmrazit, ale v podstatě si s Vámi dělat co chtějí. Je proto šikovné uvědomit svou závislost na bankách.

Dluhové otroctví

V případě půjček se člověk stává otrokem banky. A ty to mají vymyšlené tak, že čas hraje v jejich prospěch. Síla složeného úročení, kterou využívají, tedy že dluh v čase pouze roste bez jakéhokoli stropu, znamená značnou páku bankovních domů vůči Vám.

To samé platí i u zadlužování států. V poslední době na dluhovou past doplácí stále více států, z nich některé stojí na pokraji bankrotu (psal jsem zde).


Banky zaručují identitu místo států

Banky si v poslední době také přisvojily pravomoc potvrzovat Naši identitu. Takzvaná bankovní identita v podstatě supluje doklad vydávaný státem v plném rozsahu. Ba co hůř, banky o nás mají všechny informace a záznamy i všechny finanční transakce. Vědí, odkud berete peníze, co a kde kupujete a jak se svými penězi pracujete.

Ztráta soukromí

Používání bankovních služeb znamená ztrátu anonymity. Jakýkoli státní orgán, vymahači či nejrůznější třetí strany tak mohou zjišťovat údaje o Vaší platební morálce, stavu financí, příjmech a jiných ukazatelích či si vyžádat zastavení přístupu k účtu. A vzhledem k současné elektronizaci to lze velmi snadno.

Toto celé umožňuje velmi snadné zneužití korporátně-státně-globalistickým aparátem.

Při krachu bank dluhy nakonec zaplatí vkladatelé

V ČR funguje krásný systém pojištění vkladů. Je však zajímavou otázkou kolik peněz je takový garanční systém schopný pokrýt. Objem vkladů českých bank je cca 6,5 bilionu korun (zdroj čnb zde). Jen například Komerční banka má k roku 2022 vklady ve výši cca 917 mld. korun.

Vklady banky jsou asi jasné. Přitom garanční fond pojištění vkladů, který zaručuje oněch 100 tisíc eur limitu na jednoho uživatele případné zkrachovalé banky, by měl na svých účtech držet pouze částku 36,5 mld. korun (zde). Poté, co fond navíc vyplatil klienty nedávno zkrachovalé Sberbanky ve výši 25 mld. korun, však nemá k dispozici ani tuto částku a má ji nasbírat do konce roku 2024.

Je proto vhodné se zamyslet nad tím, kolik klientů asi tak tento fond dokáže v případě potíží bankovního sektoru odškodnit. Vzhledem k výše uvedeným číslům je zlomek možná dost odvážné slovo. Dokázal by pokrýt cca 0,0056 % vkladů v českých bankách.

Takže pokud se Vaše banka dostane do problémů v nějaké nepříznivé situaci, tak ten kdo za její problémy zaplatí můžete snadno být vy jako vkladatel. Je však pravda, že asi jen málo lidí má v bance uloženo víc, než daný limit a tedy by ho většina uživatelů nemusela chtít ani celý vyplatit. Přesto je vhodné si tato čísla porovnat.

Prověřování zdrojů příjmů občanů

Už nyní jste si mohli všimnout, že banky lustrují zdroje Vašich příjmů. Alespoň mě v internetovém bankovnictví vyskočil požadavek na potvrzení zdrojů příjmů a objem transakcí, které realizuji. Sice si to banka může zjistit sama z operací, ale tím, že se specificky opakovaně ptá svých uživatelů, si člověk alespoň znovu připomene, že si o Nás zjišťuji dodatečné informace.

Banky slouží legislativě

Banky se sice tváří jako soukromé subjekty, ale když na to dojde, tak jakákoli legislativa má nad nimi navrch. Stačí se proto znelíbit vlastnímu státu nebo těm, kteří jej zneužívají k prosazování svých zájmů a problémy mohou být na světě.

Banky se navíc nebudou nijak cukat, aby neměly problémy a bez okolků poškodí Vaše zájmy v zájmu někoho jiného. Třeba exekutora nebo jiných institucí, protože takoví mají v současném právním systému založeném na dluzích samozřejmě navrch nad všemi ostatními.

Toto samozřejmě není otázka zda splácet nebo nesplácet dluhy. Přísnost v tomto je asi na místě, ale za problém považuji samotné nerovné postavení těch, kteří si půjčí proti aparátu, který je následně vymáhá.

Uvalení negativní úrokových sazeb

Značka stop, stop, značka, dopravní značka, příkaz, stůj
Stopka. Zdroj: Pexels.com

V poslední dekádě také došlo k odzkoušení nebezpečného nástroje s názvem negativní úrokové sazby. Je to nástroj, který umožňuje bankám (zejména těm centrálním a hned v zápětí soukromým) zavést okrádání vkladatelů v přímém přenosu.

Doposud jste v bance mohli peníze získávat alespoň nějakým úročením. Nyní mají banky nástroj, kterým mohou zavést úročení obráceně. Tedy do mínusu. Vy budete ztrácet a banky vydělávat.

No není to geniální bankovní spiknutí. Budete mít peníze v bance a budou Vám mizet přímo úročením i bez poplatků. Pak stačí jen zavést limity na výběr hotovosti, abyste se nemohli před touto „daní“ skrýt v hotovost a je vyřízeno.

Něco podobného fungovalo během doposud nejtěžší fáze řecké úvěrové krize (která mimochodem stále neskočila – psal jsem zde), kdy měly eura v hotovosti větší váhu, než eura v bance, protože těmi bankovními šlo platit jen omezené množství služeb jako třeba daně.


Nástroj vyvádění kapitálu z naší země

Banky jsou také velmi mocný nástroj, který pomáhá vyvádět kapitál z naší země. Peníze jsou jen životní čas lidí, kteří pro ně pracují (psal jsem zde). Vyváděním kapitálu tak berou náš životní čas, naše největší bohatství, které by jinak mohlo sloužit nám. Vyvedením mimo naší zem tak tento čas poslouží k bohatství někomu jinému a jinde. A to dost možná v náš vlastní neprospěch. Závislost na bankách a to zejména v zahraničních rukou je navíc problém celého našeho státu.

O vyvádění kapitálu a možnostech jeho omezení jsem psal již dříve (více zde).

Jak řešit závislost na bankách

Známe-li problémy, můžeme k nim hledat a nacházet řešení. V posledních dekádách jsme se jako společnost nechali velmi snadno ukolébat pohodlností elektronických operací a tím, že se o naše peníze stará někdo jiný. Třeba věříme, že se banka o naše peníze. Věříme, že se nám stát pak postará o důchody a jiné výhody. Jen se to cestou někde trochu zvrhlo.

Banky jsou nyní v rukách zahraničního kapitálu a staly se z nich nástroje vysávání našeho životního času, peněz a bohatství z naší země.

Stát na důchody a jiné sociální výhody už nemá a musí si na to razantně půjčovat. A u koho jiného, než u soukromých zahraničních bank a různých mezinárodních věřitelů.

Takže se opět vracíme do stejného kolečka vyvádění peněz nejen prostřednictvím dluhů ven z naší země a pryč od míst, ve kterém by nám samotným v národní ekonomice dál pomáhaly.

Připadá Vám to jako náhoda, že soukromé banky vyvádějí z naší země peníze a stejným způsobem se přicucly i na náš stát? Pak věřte tomu, že to není náhoda, ale propracovaný plán. Už nyní stejným způsobem upadlo do dluhové pasti nemálo států (psal jsem zde) a mohou nám tak být příkladem, kudy se nemáme vydat.

V zásadě proto platí, že „je lepší být připraven, než zaskočen“ (motivační citát v obraze k dostání zde).

Používejme hotovost

Není to zase tak dávno, kdy jsme na většinu útrat používali hotovost. Hotovost jsme obdrželi při výplatě a používali ji pak k dalšímu placení. V tomto sice mají banky svou výhodu, ale je zřejmě potřeba najít rovnováhu mezi tím, že banky spravují všechny naše peníze a mezi tím, mít všechno v hotovosti a ztratit možnost využívat výhod bankovnictví jako takového.

V tomto případě lze totiž uplatnit zásadu „kdo chce, toho život vede. „Kdo nechce, toho vleče“ (motivační citát v obraze k dostání zde).

Hotovost znamená:

1) Placení v hotovosti totiž znamená anonymitu a soukromí. Nikdo nemůže dohledat jak, kolik, kde a za co utrácíte. Hotovost poskytuje soukromí. Nemusíte být zrovna pašerák nebo zločinecký živel, abyste ocenili to, že Vás nesleduje stát, banky a jiné pochybné instituce.

2) Hotovost znamená držet svůj život ve vlastních rukou a nést odpovědnost za svůj život. Nikomu nepředáváte právo nakládat s Vaším životním časem a zneužívat jej ve svůj prospěch. Žádná banka ani stát nemůže omezit či jinak ohrozit Vaši solventnost a schopnost platit a kupovat ani s Vámi jinak manipulovat.

3) Hotovost znamená všechny peníze obchodníkovi a přibrždění odlivu kapitálu ze země. S každou platbou kartou totiž přímo plynou procenta z transakcí pryč karetním společnost a dalším třetím stranám. Je to jednoduché z 1000 Kč uhrazených kartou ubyde obchodníkovi cca 3 %. S každou platbou tak peněz ubývá a stejný obchod už stejných 1000 Kč nikomu neuhradí.

Hotovosti platbami neubývá. Zaplatíte 1000 Kč v obchodě a ten stejný obchod může zaplatit zase 1000 Kč dál.

4) Na Vaše úspory nemohou dopadnout negativní úrokové sazby. Nemohou Vám být účtovány poplatky, sankce ani jiné částky přímo vůči těmto penězům.

5) Hotovost znamená svobodu myšlení, jednání a konání.

6) Hotovost znamená odpovědnost. Je totiž nutné nejen počítat, ale také si dávat pozor. Hotovost je sice možné zcizit. Bankovní peníze však také a možná daleko snáze. Stačí na to stisknutí tlačítka. O hotovost místo toho musíte starat a máte alespoň možnost se okradení bránit.

Hotovost a drahé kovy omezují závislost na bankách

7) Hotovost není závislá na dodávce elektřiny. Všechny bezhotovostní služby stojí a padají s dostupností energií. Pokud by došlo k náhodnému výpadku elektrické sítě, tak brzy přestanou platby a elektronické obchodování fungovat. Proto je alespoň nějaká hotovost základem celkové bezpečnosti jednotlivce.

Hotovost však není samospásná, jelikož mnoho negativní vlivů vychází z manipulace měny jako takové. Hotovost je proto jednou ze složek nezávislosti. Dalšími mohou být například zlato a další nástroje (psal jsem více zde). Vhodným nástrojem k tomu je například zlato ve formě lámací „tabulky čokolády“ (zde), která umožňuje diverzifikovat prostředky úplně mimo finanční systém a přitom mít stále univerzální hodnotné platidlo.


Jak omezit závislost na bankách a najít správnou cestu v praxi?

Cílem tohoto článku je upozornit na fakt, že závislost na bankách přináší svoje výhody i rizika. Proto je vhodné zvážit, do jaké míry je třeba se vystavovat riziku využívání služeb banky a do jaké míry lze využívat hotovost a podporovat tak hotovostní českou měnu.

Nejschůdnější cesta bývá obvykle někde uprostřed. Ani naprostá závislost ani zbytečné vyhýbání se výhodám služeb bankovních institucí. Rovnováha pak umožňuje využívat výhod obojího. I v tomto případě je však potřeba někde začít, proto platí, že „každá velká cesta začíná prvním malým krokem“ (motivační citát v obraze k dostání zde).

Moje osobní snaha je využívat pro placení v kamenných obchodech hotovost. I když jsem si v posledních letech také snadno zvykl na pohodlnost platebních karet, tak soustředím své úsilí na to, abych měl u sebe vždy dostatek hotovosti na pokrytí běžných výdajů i také něco navíc do rezervy.

Čtěte více v článku: peníze, dům, pole, zlato, hotovost a rezervy k přežití civilizační krize (zde).

— konec článku —

Dál se můžete podívat do e-shopu Motivář.cz a vybrat si z řady designových motivačních obrazů s citátem s podtitulem „denní dávka motivace a dobré nálady“. Případně se domluvit na osobní konzultaci ohledně možností ochrany majetku i přes přicházející ekonomické turbulence (zde) anebo se můžete podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a třeba si přitom i trochu vyčistit hlavu. A nebo si pořídit hezkou voskovou svíčku z rodinné manufaktury (zde).

I nadále se však můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapište k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: