Hromadný státní bankrot aneb globalisté bodují a směřování Česka

domino, pád, kostky, bankrot, stát, stání bankrot,
Statní bankroty jako padající domino. Jeden začne, další se přidají. Zdroj Unsplash.

Principy fungování organizované skupiny globalistů. Státní bankrot jako nástroj pro řízené otroctví. Příklady bankrotujících zemí. Kam směřuje Česká republika? Jak se připravit a co můžete dělat?

peněženka, prázdno, dluh, bankrot, státní bankrot,
Globalistická agenda zadlužování s cílem vyvolat státní bankrot. Zdroj: Unsplash.

Globalistická agenda zadlužování a zotročování národů pomocí dluhových pastí stále nese ovoce. Státní bankrot zadlužených vládců a zemí a dluhové otroctví je příběh starý asi jako peníze samotné (viz. skvělé animované video zde).

Půjčování na úrok je i v mnoha náboženských směrech zakázané. Globální lichva se však nyní stala prosazovaným standardem. A v případě zadlužování celých států je to skutečně nemravný business rozšířený nyní po celém světě.

Organizovaná skupina globalistů

Inu, již nejméně dlouhé desítky let se organizovaná skupina globalistů schovaných za nejrůznějšími bankovními a jinými kartely snaží převzít světovládu. Průběžně sice převlékají kabát, ale jsou to v podstatě již po několik staletí stejné rodiny, které kumulují moc a snaží se získat kontrolu nad penězi i vládami. Stačí se pro začátek podívat na dokument Monopol (v článku zde), který krásně znázorňuje současnou situaci.

Vyrábějí si vlastní peníze, kterými platíme a mají tak prakticky neomezené zdroje. S nimi pak manipulují, uplácejí, skupují média, aby jim dělala propagandu, dosazují si politické loutky, skupují či likvidují konkurenci, vyvolávají finanční krize a jiné neblahé jevy jako války a podobné a ze všech těchto událostí profitují, zadlužují všechny zúčastněné strany, financují všechny strany a pak strhávají do otroctví.

Pro info: Nedávno dokonce vyšla zajímavá kniha jak bankovní kartely záměrně dlouho prodlužovaly 1. světovou válku (zde). Stejně jako snad všechny ostatní války za poslední staletí.

Mají jednoduchý plán: pomocí dluhů zadlužit co největší počet jednotlivců, států i firem a v podstatě jakýchkoli právních subjektů, které se mohou zadlužit.

Nejúčinnějším nástrojem, který mají jsou nyní zahraniční dluhy, jelikož při zhoršení směnného kurzu ve prospěch cizí měny je pak slabší domácí měnou mnohem těžší dluhy splácet. Stejné oslabení měny současně zvyšuje dovozní ceny a způsobuje v dané zemi inflaci.


Mezinárodní zadlužování a mezinárodní instituce

loutka, ruka, loutkář, vodící lanka,
Lotka na ruce a špagátech aneb dosazování politických loutek umožňujících zadlužování.

Tato skupina si za účelem dohledu nad zadlužováním také zřídila spoustu šikovných, takzvaně mezinárodních institucí. Institucí bez jakékoli odpovědnosti, zato se spoustou vynucovacích pravomocí.

Jedná se například o OSN, MMF, EU, ECB, WHO a celou plejádu dalších podivných organizací. A není náhodou ani to, že jsou tyto zkratky a jejich význam natolik nerozumitelné, jelikož je to pěkná krycí agenda.

Ano, instituce, které „pomáhají řešit“ dluhové krize států tím, že jim ještě více půjčují. Geniální.

Co je to státní bankrot

Státní bankrot je situace, kdy se stát zadluží natolik, že přestane být schopný splácet. Obvykle to nastává v dobách ekonomické recese, kdy ekonomická aktivita obecně klesá.

To je obvykle důsledek manipulací centrálními bankami pomocí úrokových sazeb a dalších nástrojů nebo jiných mnohdy záměrně vyvolaných událostí. Mnohdy se přitom jedná o řízený proces vytváření recesí a ekonomických krizí, které v konečném důsledku zadlužené státy do bankrotu strhnou.

Toaletní papír, záchod, talíř, na talíři
Kvalitní krmení lidí masmediálním obsahem brání vidět realitu. Státní bankrot mnoha zemí se blíží jako součást globalistické agendy zotročování.

Ve státním bankrotu jsou pak státy nuceny rozprodávat zapakatel majetky, které lidé budovali celé generace a doposud zvyšovaly blahobyt občanů státu. Jsou zvedány daně a zaváděny nové jen proto, aby se pokryly neustále rostoucí a nesplatitelné dluhy státu vůči tzv. Zahraničním věřitelům.

Pochopitelně spolu s tím přichází zrušení výsady státních podpor pro občany všech kategorií, inflace, narušené dodávky potravin a paliv, pokles příjmů a podobné jevy.

V konečném důsledku jsou dluhy obvykle nesplatitelné a dokud jsou lidé ochotní snášet takové zacházení a nevzbouří se, tak je celý národ pouze služebníkem takzvaných zahraničních věřitelů. Tedy v podstatě otroci jiných. A udržování v bankrotovém závislém stavu těmto globálním otrokářům velmi vyhovuje.

Podle serveru Idnes je pak nyní (začátek roku 2023) ohrožena státním bankrotem populace čítající na 900 milionů lidí. Zřejmě pouze z rozvojových zemí, i když jak si níže ukážeme je za hranicí bankrotu i mnoho takzvaně rozvinutých zemí.

Pozn.: Pro stát i pro jednotlivce totiž platí, „Je lepší být připraven, než zaskočen“ (citát v motivačním obrazu k dostání zde).

Státní bankrot konkrétních zemí – příklady

Pro informaci čtenářů uvádím, že poměr dluhu vůči HDP znamená, že kdyby daná země všechno zboží a služby vyprodukované a prodané v daném roce použila výhradně na úhradu dluhů, tak by jí splácení trvalo přesně tento poměr v čase. Tedy např. 100 % HDP znamená, že pro daný rok by musela celá země pouze splácet dluh a to po celých 12 měsíců bez jakékoli vlastní spotřeby či jiných výdajů.

V praxi to však není ani možné, protože by současně ekonomická aktivita v podstatě zamrzla, což tento poměr výrazně vychýlí směrem k naprosté nesplatitelnosti dluhu.

Upozorním, že za bezmála nesplatitelnou hranici státního dluhu je považováno cca 80 % dluhu vůči HDP.


1) Sri lanka

Skvělý příklad globalistické agendy v praxi nám ukazuje Sri lanka a její státní bankrot. Země, která technicky zkrachovala teprve loni (2022). Ukazuje nám totiž způsoby, jak se globalisté snaží dostat celé národy, státy a země do bankrotu. I to, jak to lze udělat rychle. V roce 2019 měla země dluh vůči HDP „pouze“ 82 % a pak v roce 2022 už 131 % HDP.

hlava, krabice, společnost, schování, úkryt
Reakce společnosti na problémy – schovat hlavu do krabice. Zdroj Unsplash

Ano, stačili jim čtyři roky velmi špatné vlády. Vlády, která se mimochodem chlubila jak je pokroková v zavádění agendy ESG (enviromental, social and governanace – v podstatě Agenda 2030 – psal jsem zde). Nebezpečný dluh vůči zahraničí přitom představoval cca 63 % celkového objemu dluhů vůči HDP.

Současně s prohlubující se krizí dochází k nedostatku potravin, pohonných hmot, inflaci a tak dále. Příběh je stále stejný. Lidé jsou díky tomu ještě povolnější a nemají čas hledat příčiny, když se musí snažit přežít.

Stačí vhodně dosazení posluhové ve správných postech státní správy a zadlužování jde od ruky skoro samo. Lidé jsou navíc natolik natrvdlí, že si to do poslední chvíle nechají líbit.

A jaké je navržené řešení globalistů? Ano, podpořit zemi půjčkou ze přáteleného Mezinárodního měnového fondu (MMF). Takže vymýtíme dluh dalším dluhem. Ale moment, nepovede to náhodou k dalšímu zvýšení zadlužení? No, což chvíli bude zase klid pod nadvládou globalistů a dluhové otroctví obyvatel může pokračovat.

Způsob je stále stejný – zadlužit, shodit do bankrotu, podpořit půjčkou ze spřáteleného MMF, který proces oficiálně řídí ve prospěch globálních banksterů, a zotročit na co nejdéle to půjde.

2) Pakistán a jeho připravovaný státní bankrot

Další zemí, která se do bankrotu řítí už od roku 2022 stejným způsobem je Pakistán. Zadlužení země dosahuje hodnoty cca „pouhých“ 78 % HDP. Z toho zahraniční dluh dosahuje cca 33 % celkového zadlužení vůči HDP.

I to však stačilo k tomu, aby jen náklady na splácení úroků na dluzích převýšily celý státní rozpočet. V centru dění opět zachránce a zadlužovat v jednom Mezinárodní měnový fond.

3) Spojené státy

Přílivová vlna zvedající se napříč celým světem v oblasti financí. Směr státní bankrot. Zdroj Unsplash.

Ano, spojené státy jsou dlouhodobě za hranicí bankrotu. Dluh země za rok 2022 vůči svému HDP je podle oficiálních údajů 129 % HDP. Spojené státy dlouhodobě využívají výsadní postavení své měny v mezinárodním obchodě i pozice světové rezervní měny. Stejně tak je jim výhodou, že dluží někomu svou vlastní měnu.

To je prozatím udržuje nad vodou. Je ale jednoduché si spočítat, jak hodnotnou rezervu asi držitele amerických dolarů drží. Stav hospodářství se navíc dlouhodobě zhoršuje a méně faktické ekonomické aktivity pak země dohání dolarovými spekulacemi, čímž naznačuji, že skutečné HDP je možné již nyní daleko níže a hodnota dluhu daleko výše, než uvádějí oficiální čísla.

Dluhový kolaps nebo-li státní bankrot této země se blíží. A přijde. Složené úročení není možné obejít. V jednu chvíli už země nebude schopná refinancovat svůj vlastní dluh svými vlastními penězi strkanými do zahraničí a zastaví splácení předchozích dluhů. To je první krok bankrotu.

A ano, skutečně tato těžce zadlužená země navíc ještě půjčuje jiným. To je mi ale paradox.

4) Itálie

Slunečná Itálie dluží podle eurostatu cca 150 % svého HDP. Již dlouho se pohybuje za hranicí bankrotu. Její plování na hladině udržuje snad pouze Evropská centrální banka, která za draho skupuje veřejný dluh země držený v soukromých rukou.

Současně tiskne nová eura, čímž vytváří inflaci, přenáší tak náklady z těchto dluhů na uživatele měny euro a pomáhá tím uměle splácet tyto dluhy. To je případ celé euro zóny. Jak jednoduché. Nicméně dříve či později to v nějaké podobě také tak říkajíc vyhnije.

5) Řecko

Staré známé Řecko zbankrotovalo již v roce 2012. Dluh vůči HDP v zemi k roku 2022 stále přesahuje hodnotu 178 % HDP. Za nesplatitelnou úroveň státního dluhu je přitom považovaná hodnota cca 80 % HDP.

Situace je však stále stejná a dluh na obyvatele nadále roste již od roku 2012. Lidé jsou stále zadluženější a každý Řek nyní dluží nějakých 40 tisíc eur, tedy cca milion korun.

Nejrůznější instituce a média se přesto plácají po ramenou, že si nyní Řecko může zase volně půjčovat na trhu. Takže gratuluji ke krásné ukázce udržování státu v dluhovém otroctví.


6) Egypt

Egypt dluží podle oficiálních údajů cca 90 % svého HDP. Pouze splácení státního dluhu však zemi spolkne 45 % celého státního rozpočtu.

Ano, v centru dění opět Mezinárodní měnový fond se svými dolarovými půjčkami. Tedy s půjčováním zadlužené měny, zadluženým zemím, kterým se místní měnou nebude dařit splácet dolarové dluhy příliš dobře. Takže „zachránce-otrokář“ opět zasahuje.

7) El Salvador

V roce 2021 dosáhla míra zadlužení nějakých 92 % HDP a minulém roce však výrazně kleslo na 85 %. V celé věci nijak překvapivě opět figuruje Mezinárodní měnový fond. Nijak překvapivě již při dřívějších dluhových a měnových problémech země jako oficiální platidlo zavedla americký dolar.

El Salvador si také již v minulých letech připravoval záložní strategii ve formě celonárodní platební metody Bitcoinem (psal jsem zde). To je rozumná volba v nestabilním dolarovém světě, byť doposud také jaksi nestabilní.

8) Ghana

Zadlužení Ghany dosáhlo loni hodnoty 91 % HDP. Z toho zahraniční dluh dosahuje hodnoty cca 36 % podle dat k červnu 2022. Země si napůjčovala hodně levných amerických dolarů, které se jí v nedávné době docela prodražily s nárůstem amerických úrokových sazeb a dočasného zvýšení ceny amerického dolaru.

V prosinci 2022 Ghana přestala splácet své zahraniční dluhy, což je technicky vzato bankrot. V centru dění opět Mezinárodní měnový fond se svou dolarovou zadlužovací pomocí.

A jmenovat můžeme další a další země v dluhových problémech. Velkou otázkou také zůstává Čína, která byť stále věřitel Spojených států postupně pálí své dolarové rezervy a dluhy (v různých formách) zůstávají a problémy se zhoršují. V českých médiích však o tom mnoho neuslyšíte ani neuvidíte.

Kam směřuje Česko?

Již na začátku roku 2021 jsem psal článek na téma zadlužení České republiky ve srovnání se zahraničím i včetně výhod a nevýhod naší země (více zde). Snažil jsem se přitom také popsat vrtkavost vyjádření zadlužení v poměru vůči HDP, které se může velmi rychle převrátit do daleko vyšších čísel.

značka, žlutá, varování, nebezpečí
Na kluzké ploše. Nebezpečí úrazu. Zdroj: Pexels

Byla to v té době tak trochu výzva ke zbrždění zadlužování obyvatel, firem i státu. Mezitím se však udál pravý opak a zadlužení nadále roste. V poměru k HDP však prozatím zůstává poměrně stabilní. To však pouze do doby nějakých problémů (viz uvedený článek – zde).

Současná vláda i nastupující prezident jsou neskrývanou součástí globalistické agendy, kterou neskrývaně zastupují a zcela zřejmě vykonávají kroky v neprospěch naší země (psal jsem zde). Jejich cíl je však jasný – maximalizace zadlužení a státní bankrot.

Zadlužení roste a problémy se zvětšují. V jednu chvíli se i u nás protrhne hráz. Psal jsem o tom v článku Celosvětově řízený ekonomický kolaps se blíží (zde). Dění kolem nás nasvědčuje tomu, že jsem se vcelku přiblížil realitě. Lze z toho usuzovat i z výše popsaných příběhů krachujících zemí.

V konečném důsledku je to jednoduché, platí rčení: „Kdo chce, toho život vede. Kdo nechce, toho vleče“ (motivační obraz s citátem k dostání zde).


Co z toho plyne pro každého z nás? Připravujme se!

Vlna problémů se teprve zvedá a stále se blíží. To, co se u nás dělo poslední roky bylo jen zahřívací kolo. Pořádný systémový kolaps se teprve blíží. A nás to více či méně strhne také. Jako první je potřeba pochopit, že celé toto divadlo je součástí jedné cílené, řízené a organizované agendy.

A nemusíme tomu jít zrovna naproti. Naopak se musíme aktivně snažit co nejlépe připravit a omezovat rizika.

Základem je mít plán. Ten svůj jsem popsal v následujících bodech:

1) Soběstačnost, rezerva a plán k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

2) Voda a potraviny: plán, zásoby a soběstačnost k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

3) Energie: plán zásoby a soběstačnost k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

4) Peníze: dům, pole, zlato a hotovost k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

5) Léčiva a ošetření jako doplněk k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

Tento program postupně naplňuji a rozšiřuji. Zvyšuji zásoby a zlepšuji přípravu.

Příkladem budiž dva mé spuštěné projekty:

1) www.motivář.cz

2) www.sochorskýmlýn.cz

K tomu se ale ještě vrátíme jindy. V tomto případě však platí citát: „Nedívej se příliš daleko dopředu, ale jdi dál s klidným srdcem“ (v motivačním obrazu k dostání zde).

Co můžete z místa dělat Vy sami za sebe?

Důležité je vědět co se děje a připravovat se na horší časy, které jsou pomalu a jistě na cestě. Začít se dá i třeba jen tím, že omezíte podporu globálním korporacím a řetězcům, kterými přímo či nepřímo financujete globalistickou agendu a budete více podporovat skutečně české podniky a podnikatele (psal jsem například zde).

Už jen tím pomůžete posílit pozici naší země, našich lidí, Vás samotných a současně pomůžete omezit odliv kapitálu z naší země (více jsem psal zde). Přitom stačí tak málo, používat více hotovost a méně platit kartami mezinárodních vydavatelů a zajímat se komu patří výrobci, dodavatelé a prodejci zboží, které kupujete.

— konec článku —

Dál se můžete podívat do e-shopu Motivář.cz a vybrat si z řady designových motivačních obrazů s citátem s podtitulem „denní dávka motivace a dobré nálady“. Případně se domluvit na osobní konzultaci ohledně možností ochrany majetku i přes přicházející ekonomické turbulence (zde) anebo se můžete podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a třeba si přitom i trochu vyčistit hlavu. A nebo si pořídit hezkou voskovou svíčku z rodinné manufaktury (zde).

I nadále se však můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapište k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: