Soběstačnost, rezerva a plán na horší časy k přežití civilizační krize

ruka, provaz, síla, pěst, sevřená ruka, akce, vlastní síla, přežití.
Provaz sevřený v ruce symbolizuje životní sílu drženou ve vlastních rukách. Zdroj: Pexels.

Soběstačnost jako cesta k přežití civilizační krize. K čemu je dobrá rezerva a plán na horší časy? Jak předejít dopadům cíleně vyvolávané krize na Vás samotné. Proč nás čekají další krušné roky?

Doposud jsme si na tomto blogu hodně v hojné míře představili rizika a hrozby, které proti nám stojí. Již dříve jsem pro Vás sepsal skvělý článek o tom, jak se na nás chystá velká finanční krize a jak nejspíš vznikne podle zkušeností z historie (čtěte zde).

značka, žlutá, varování, nebezpečí
Na kluzké ploše. Nebezpečí úrazu. Zdroj: Pexels

Psal jsem také, že finanční krize je součást rozsáhlé globalistické agendy 2030 (čtěte zde), ke které se připojily prakticky všechny vlády světa.

Je potřeba mít na paměti, že mnohá systémová selhání od nedostatku potravin, přes uměle vyvolávané pandemie, vojenské konflikty, migrační krize, výpadky zásobování, energetické krize, blackouty i finanční krize jsou v současné době cíleně a záměrně řízené aktivity.

Agendu 2030 pak chtějí její tvůrci zavést do praxe během příštích osmi let. Můžete si proto být jistí, že jednou rozjeté kolo se hned tak nezastaví. Čeká nás dalších minimálně osm perných let. Současná dekáda jednadvacátého století je a bude synonymem civilizační krize naší společnosti.

Proto je potřeba opět pochopit pojmy soběstačnost, nouzové rezervy, příprava na nenadálé události a mít plán na horší časy a pro případ krize.

Odhalení kovidem jako prvním krokem plánu

Situace kolem kovidu jasně a zřetelně odhalila nejen provázanost jedinců, firem, vlád a institucí s korporacemi a masovými médii, ale i celkový záměr i jeho strůjců, kteří se skrývají v pozadí. Snaha o převzetí kontroly nad lidmi ze strany loutkářů Světového ekonomického fóra a jeho členů a poskoků je již zcela zřetelná a jasná.

Značka stop, stop, značka, dopravní značka, příkaz, stůj
Stopka. Zdroj: Pexels.com

V této agendě jsou zapojeny jak velké světové korporace, vlády, instituce a mnoho vlivných jedinců a nevládních organizací. Významnou roli pak hrají zejména masová média (do televizí, přes rádia, noviny, sociální sítě i Google), které si vzájemně odsouhlasili cenzurní pamflet (zde), a které celé toto řízené divadlo promítají (viz. dokument Monopol zde).

Organizace typu OSN, Světová zdravotnická organizace, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská unie a další globalistické instituce jsou jen dalším z mnoha nástrojů. Jsou to kriminálně-lobbystické organizace Světového ekonomického fóra, které využívá k prosazení svých cílů.

A prosazení jejich cílů je v přímém rozporu s Vašimi, mými a Našimi cíli jako svobodných zdravých a šťastných lidských bytostí. Možná jste z počátku věřili v nejrůznější opatření, omezení, nesmysly typu respirátory, kovidpasy, zákazy cestování či nebezpečné očkování experimentálními mutagenními látkami mRNA. Nyní těmto lžím snad již nemůže věřit nikdo. Budují nám totiž digitální koncentrák (psal jsem zde).

Připravit se s předstihem na neskrývané kroky těchto provázaných organizovaných zločineckých struktur, které se snaží převzít kontrolu nad lidmi a jejich svobodou, je stěžejní k úspěšnému zvládnutí nadcházejících krizí. Krize, které přijdou, jsou totiž součástí zincenovaného plánu na převzetí moci a uvržení lidí do otroctví. Proto je třeba jít cestou mimo stávající systém (psal jsem zde), který míří do záhuby.


Vyjasnění pojmů:

Soběstačnost

Soběstačnost je cílená a vědomá forma nezávislosti na okolí. Platí jak pro jednotlivce, rodiny, menší společenství i větší správní celky (státy). Pokud máte cíl v podobě soběstačnosti, lze zapracovat na strategii a jednotlivých krocích, jak lze soběstačnosti dosáhnout a postupně zvyšovat svoji soběstačnost v jednotlivých oblastech až do podoby nezávislosti.

Rezerva, rezervy

Strategická rezerva či nouzová rezerva či obecně rezervy na horší časy nebo na situace, kdy se věci nevyvíjejí podle standardních postupů. Je to něco, co si odkládáme stranou případ nečekané události. Jsme zvyklí přemýšlet o rezervách ve formě finanční rezervy pro případ náhlého výpadku příjmů nebo pro případ jednorázové potřeby většího objemu finančních prostředků.

Pod pojmem rezervy si však lze představit i rezervy materiál jako například voda, jídlo, elektřina, benzín či topivo na zimu a tak podobně. Může totiž dojít také k výpadku v oblastech zásobování ať vodou či jídlem nebo energiemi. A pro tyto případy je vhodné míst nějakou rezervu.

Plán

Plán pro nenadálé události je základní osnova, co dělat pokud k nějakému významnému celospolečenskému výkyvu či nedostatku dojde. Není třeba hned utíkat do odlehlé horské chaty. Plně stačí základní schopnost postarat se o sebe a své nejbližší po nezbytně nutnou dobu v různých oblastech lidského konání a mít záložní plán, jak tuto dobu přečkat.

Včasná příprava

Příprava na horší časy pak představuje soubor kroků, které je možné udělat předem proto, aby byl člověk nebo společenství předem připravené na nečekané události. Je zřejmé, že připravit se na všechno lze jen stěží. Lze se však předem připravit na nejběžnější situace, které mohou nastat. Výpadky v zásobování vodou, potravinami, energiemi či komunikačních služeb mohou nejčastěji podléhat výpadkům.

Je však potřeba, abychom byli připraveni dříve, než k něčemu dojde.

Základem úspěchu je plán

Základem úspěchu pro přežití nadcházejících událostí je mít plán. Je jedno, zda se děje něco, co Vás přímo ohrožuje, či nikoli. Pro případ nenadále situace je zkrátka třeba mít plán. Pro někoho to může znamenat záložní plán nebo plán „B“.

scrabble, hra, slova, make, plan, písmena
Slova make plan složená z písmenek hry scrabble.

Ať už chápete v úvodu popsané řádky či prozatím nikoli, pro vznik krize stačí málo. Třeba aby hodně svítilo slunce, zafoukal k tomu vítr a energetická soustava se na nějakou dobu snadno rozsype. O jednoduchosti řízeného zásahu v takto citlivé a propojené soustavě pak už nikdo ani pochybovat nemůže. O komunikačních a zásobovacích sítích platí úplně to samé.

A ať nějaká složitá situace anebo krize nastane či nikoli, vždycky je lepší být raději připraven, než zaskočen. A mít trochu rezerv na horší časy ještě také nikdy nikomu neuškodilo. Považuji to spíš za obezřetnost, než cokoli jiného.

I když dále uvedené kroky by určitě ocenili také členové hnutí preppers (prepři). V překladu přípraváři (z angl. prepare), kteří usilují o nezávislost na společnosti a připravují na nejrůznější nenadálé události zejména na případ výpadku systémových služeb z jakýchkoli důvodů. V mém případě jde pak spíš o návrat ke kořenům.

Jsem kluk z vodního mlýna a přilehlého malého hospodářství. Měl jsem díky tomu možnost sledovat své prarodiče, kteří žili poměrně soběstačným způsobem. Ještě v nedávné době to byla stále spíš nutnost, už jen kvůli vzdáleným obchodům a složitým možnostem zásobování v jejich odlehlejším místě bydliště.

Měl jsem také možnost učit se od nich v oblasti pěstování potravin, skladování, konzervace potravin i vytváření zásob. Mám proto dobrý základ k tomu, abych se těmito aktivitami s odstupem času sám zabýval.


Soběstačnost má tři základní kategorie

rýč, zahrada, rosltina, sazenička, sazenice, zahraničení, práce v zahradě, zahrada.
Modrý rýč v zahradě plné malých rostlinek. Soběstačnost v jídle. Zdroj: Unsplash.

Považuji za naprosté minimum tři základní kategorie, ve kterých člověk potřebuje dosáhnout alespoň určité míry autonomie (tedy soběstačnosti). Pak teprve může být připravený alespoň překlenout případné náročné období. Jedná se o:

1) Zásobování pitnou vodou a potravinami (čtěte zde)

2) Energie – zásoby, rezervy, soběstačnost (čtěte zde)

3) Peníze: dům, pole, zlato, hotovost a rezervy (čtěte zde)

4) Léčiva a ošetření jako doplněk (čtěte zde)

+ podbody

Spolupráce, směna, léčiva a komunikace.

Při dosažení vysoké míry soběstačnosti, o sobě člověk může říci, že je nezávislý ba přímo svobodný. A jelikož podnadpis tohoto blogu je Svobodný člověk tělem i duší, tak samotný podnadpis odkazuje na hledání cest k dosažení tohoto cíle.

Byť sebekriticky je třeba přiznat, že v tuto chvíli mám stále mnoho, co dohánět. A je dobře, že se čas od času objeví nějaká ta náročná situace ba přímo krize, aby člověk odhalil své slabé stránky a mohl je napravit.

Dosažitelná úroveň nezávislosti a soběstačnosti

Čím déle pak člověk dokáže vydržet bez zásobování z okolní civilizace, tím větší dosáhl soběstačnosti. Krátkodobě pak lze bezpochyby vydržet bez civilizace úplně (v horizontu např. do 3-6 měsíců).

Avšak dlouhodobě při současném zachování životní úrovně je podle mého názoru realitou úroveň 70-80 %. Ať tak či tak – každý krok k nezávislosti a soběstačnosti jakéhokoli jednotlivce (či rodiny) je velkou výhrou pro všechny z nás.

Jak začít budovat soběstačnost ve společnosti plné krizí?

Takže jak na soběstačnost, jak si vytvářet zásoby, jak si vytvářet rezervy, jak se lze připravit a mít alespoň nějaký plán? Jelikož je toto téma značně rozsáhlé, rozhodl jsem se jít cestou postupných a snadno stravitelných článků na jednotlivá témata. První oblasti si proto představíme v nejbližší době.

Prozatím máme zpracovaná témata:

1) Zásobování potravinami a vodou – plán, rezervy a soběstačnost (pokračujte zde)

2) Energie – zásoby, rezervy, soběstačnost (pokračujte zde)

Další budou následovat…

— konec článku —

Dál se můžete podívat do e-shopu Motivář.cz a vybrat si z řady designových motivačních obrazů s citátem s podtitulem „denní dávka motivace a dobré nálady“. Případně se domluvit na osobní konzultaci ohledně možností ochrany majetku i přes přicházející ekonomické turbulence (zde) anebo se můžete podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a třeba si přitom i trochu vyčistit hlavu.

I nadále se však můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapište k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: