Budují nám digitální koncentrák aneb totalita 2.0.

loutka, ruka, loutkář, vodící lanka,
Lotka na ruce a špagátech

Nástroje novodobé totality. Zpracováním velkých dat ke znalosti lidí. Problematický kovidový-datový pas, CBDC, digitální identita, internet of people, systém sociálního a uhlíkového kreditu. Vliv odstátněných nadnárodních entit. Jak zastavit nastupující totalitu.

Jak už je zvykem v digitálním světě, je třeba všechny změny označovat číslicemi v řadě podle aktuální verze. Komunisti a jim podobní byly totalitními režimy 1.0, tedy první verze.

Tyto totalitní režimy z minulosti byly velmi neefektivní a nákladné na údržbu. Jejich největší nevýhodou bylo, že nemohly kontrolovat každý aspekt lidského života a neviděly lidem do hlav.

I když lidé byli naoko poslušní, tak si stále mohli například kupovat státem zakazované zboží a služby nebo se tajně scházet s ostatními a kout protirežimní pikle.

Zpracováním dat ke kontrole

To se s novými technologiemi mění. Nově je velmi levné udržovat totalitní agendu díky digitalizaci, internetu a datovým centrům na zpracování velkého množství dat.

Stačí Vám pak programy správně krmit správnými daty a nepotřebuje ani vidět lidem do hlav, abyste o nich věděli všechno.

písměna, obrazovka, sloupec, matrix, běh, načítání
Matrix. Zdroj: Unsplash

Osobnostní data, profily, aktivita, lajky a další informace z Facebooku umožňují počítačům již dlouho znát lidi výrazně lépe, než jejich nejbližší rodinní příslušníci (čtěte zde). Dalším skvělým zdrojem dat je vyhledávání na Googlu. Současně víme, že obě tyto korporace se nezdráhají ani cenzurovat protinázory (zde) ani prodávat data či zabránit jejich zneužití (více zde).

Brzy také mohou přibýt výpisy z centrálně řízených kryptoměnový peněženek CBDC (central bank digital currency) – psal jsem zde. Na dobré cestě jsou také software na rozpoznávání obličejů v kombinaci s digitální identitou, satelitním sledováním a mobilními telefony s datovou sítí na přenos velkých objemů dat.

Když si k tomu přidáte klasické šíření nepravd a běžné manipulace s myšlením lidí skrze média (ať už masově nebo cíleně) a kontrolu skrze další šikovné nástroje, tak novou totalitu 2.0 máte dokonalou.


Svoboda nebo totalita – rozhoduje záměr a použití

Všechny tyto nástroje však mohou sloužit jak k naprosté kontrole, tak zvýšení svobody. Záleží pouze na tom, jak se použijí.

V tuto chvíli jsme skutečně na křižovatce dějin a je jen na nás, jak s touto příležitostí naložíme. Působí kolem nás síly, které za každou cenu chtějí zlomit vůli občanů a ovládnout jak legislativu, tak právo, tak všechny nástroje, které jinak mohou sloužit i dobrým účelům.

Příklad 1. Decentralizovaná kryptoměna

Skvělým příkladem jsou kryptoměny. Jako decentralizovaná a nezávislá síť pro převod informací a hodnot mohou být jedinečným nástrojem pro diverzifikaci úspor a vytváření jedinečných hodnotových a informačních ekosystémů.

Mohou také posloužit velmi levnému a jednoduchému zapojení milionů lidí z rozvojových zemí, bez přístupu k současnému finančnímu modelu, do světového hospodářství. Z tohoto pohledu vidím kryptoměny jako finanční systém budoucnosti (psal jsem zde).

Příklad 2. Centralizovaná kryptoměna CBDC

Přesně opačnou silou pak působí centralizované kryptoměny formou CBDC (central bank digital currency), které se v současné době snaží prosadit centrální banky. Z příkladů lze jmenovat snahu nahradit euro (zde), americký dolar (zde) nebo nově ohlášené švédskou korunu (zde) za CBDC.

Centrálně řízené finance s naprostou dohledatelností všech transakcí jim pak mohou umožnit jednotný dohled, naprostou kontrolu Vašich finančních prostředků. CBDC navíc znamená ukončení hotových peněz (psal jsem zde). Příklad: dostali jste od dědečka finanční dar a nezaplatili jste darovací daň? Fuj, fuj, to bude automatická srážka a pokutka k tomu. Váš finanční úřad zná všechny Vaše transakce. Nezdaněný příjem? Fuj, fuj, daně a pokutky.

Rizikem je dál možnost ovlivňovat chování lidí prostřednictvím přidávání nebo odebírání CBDC kreditu na „účtu“ podle poslušnosti uživatelů vůči režimu (očkovaný/neočkovaný).

CBDC by také umožnilo omezit jednotlivcům fungování finančních transakcí například v případě nařízené karantény (ať už z jakéhokoli důvodu) nebo domácího vězení nebo zakázat nákup vybraného zboží a služeb a omezení dosahu fungování Vašich platebních služeb.

Máte-li takové domácí vězení Vaše platební karta neumožní platit dál, než 1 km od bydliště a zabránit třeba nákupu benzínu. Inu, ideální nástroj totalitního státu, na který je třeba si dát velký pozor.


Digitální identita, e-občanka a kovidový pas

Důležitým nástrojem takovém kontroly je digitální identita. Jasně digitálně definovatelný rámec lidské bytosti, který by bylo možné kontrolovat a to nejlépe na dálku.

Národní vlády v tomto nejsou příliš rozhodující, přestože také ve své naivitě podstupují kroky k digitalizaci identity a nahrávání údajů o občanech na čipy. Stačí se podívat na slavné vyjádření totalitníka Fialy po nástupu do úřadu (zde). Významným z jeho šesti bodů je digitální občanství.

Důležitější jsou však pro pořádnou fašistickou kontrolu odstátněné identifikátory poslušnosti typu datový-kovidový pas, který mohou řídit a ovládat nevládní (rozuměj nevolené a lidmi nekontrolované) instituce typu Mezinárodní měnový fond, Evropská komise, Organizace spojených národů, Světová banka či Světová zdravotnická organizace. Nenechte si přitom zmást jejich názvy, jedná se hlavně o lobbystické organizace, zastupující zájmy přispěvatelů.

Datový pas je důležitý nástroj, kterým se obskurní skupiny schovávající se za tyto odnárodněné entitiy, snaží převzít kontrolu nad svobodnými lidmi. Vakcinačním certifikátem to pochopitelně nekončí, ale teprve začíná. Na takový fajn digitální-datový pas si pak můžete nahrávat například jednotky digitální měny CBDC nebo připojit systém sociálního a uhlíkového kreditu. Co byste se ale znepokojovali, vždyť je to tak pohodlné. Stačí dělat co se Vám řekne.

Čipy v lidech aneb internet of people

Přitom dalším jasným krokem jsou čipy pod kůží člověka, aby se pak nemohl z tohoto digitálního koncentráku jen tak vykroutit. Příkladem jde opět například již jednou zmíněné Švédsko, kde si lidé nechávají dobrovolně a za poplatek implantovat kovidový pas formou čipu pod kůži (sledujte zde).

Prozatím se v tomto případě jedná pouze o pasivní čipy. Inovace ve formě aktivních čipů je však jen otázkou postupu ve jasně definovaném plánu.

Celý tento směr však vede k dalšímu jasnému cíli, jímž je transhumanismus a internet of people. Do nedávna jsme znali internet of things, tedy internet věcí. Nově se posouváme dále na internet lidí, kteří by se pak jako jacísi kyborgové mohli připojit do sítě. O možnostech zneužití takové technologie není ani třeba polemizovat. Je nekonečné.

Systém sociálního kreditu

Dalším populárním nástrojem totalitních fašistů je systém sociálního kreditu, který se nyní testuje v nejsvobodnější zemi světa, komunistické Číně. Poslušnost vůči režimu, straně a vládě, „správné“ chování a „správné“ názory jsou odměňovány. Neposlušnost, vlastní názor a jednání v rozporu s určeným způsobem chování a myšlení jsou trestány typicky po komunisticku.

Stačí si vzpomenout, jak to chodilo u nás. Zákaz práce ve státní správě či jiných sektorech, zákaz studia na vysokých školách a podobné chuťovky. Inu kovidovým pasem to opravdu jen začíná.


Systém uhlíkového kreditu

Také Vám nedává úplně smysl proč se neustále tak tlačí na pilu s uhlíkovými emisemi zejména u osobní přepravy a vytápění, když víme, že největšími znečišťovateli vzduchu jsou letecká a námořní přeprava a průmysl?

Tak to je na čase pochopit, že celý tento systém zaměřený na uhlík je jen další zbraní ve válce fašismu proti svobodným lidem. Už nyní se objevují příklady, jak budou státy danit a omezovat svobody svých občanů prostřednictvím toho, kolik spotřebují uhlíku. Není daleko doba, kdy jako občan obdržíte osobní uhlíkovou kvótu, která se navíc bude neustále snižovat jak jsme toho nyní svědky u elektráren nebo emisních norem automobilů (čtěte zde).

Každý dostane přidělený uhlíkový kredit, který se Vám bude strhávat. Jízda neekologickým automobilem, fuj. Spalování dřeva ve vlastním kotli, fuj. Let letadlem, fuj. Spotřeba toho či onoho, fuj, fuj.

Mínus, mínus. Vaše svoboda a mobilita tím budou vydány na pospas zvůli státu a chcete-li si udržet životní úroveň alespoň tam, kde je dnes, budete platit jak mourovaní nebo místo automobilu (byť elektro), který si nebudete moci ani dovolit, budete ještě rádi jezdit na kole.

Tedy, pokud zrovna nejste zelený pokrytec, který hlásá kolo a pije plné nádrže leteckého benzínu při cestě na klimatický summit, kam se koncem minulého roku slétlo na 120 soukromých tryskáčů přivážejících papaláše, kteří nám sem tyto novoty chtějí zavádět (čtěte více zde). Pochopitelně, takoví jsou si rovnější, než jiní.

Ekonomická krize jako katalyzátor změn

Brzy nás navíc čeká plánovaná ekonomická krize, kterou nás fašistické elity chtějí zlomit a dostat na kolena, abychom se podrobili jejich pomateným plánům. Účelem této krize je nejen všechno za půldarma skoupit (zejména od zadlužených a krachujících subjektů), ale zejména také donutit těžce zadlužené světové obyvatelstvo „dobrovolně“ přijmout výše popsaná a další opatření, která pro nás připravují. To vše samozřejmě pro „náš vlastní“ prospěch.

Jak tato ekonomická kalamita vznikne jsem popisoval v dřívějším článku (zde). Nic ale není ztraceno, kdo má informace, může se připravit.


Úskočnost a rychlost přepadení

Kovidový pas je prvním krokem nové totalitní agendy. Národní občanky a pasy jsou sice fajn, ale takový mezinárodní dohledový pas, kterým lze řídit společnost centrálně a celosvětově, to je teprve něco pro správného totalitníka.

A naivní vlády jdou těmto fašistům na ruku. Ať už proto, že mají sami strach se tomuto molochu vzepřít nebo si myslí, že je to tak správně nebo si za to nechají dobře zaplatit. Jdou jim na ruku jednak zadlužováním našeho státu, dále pak předáváním našeho rozhodování do rukou jiným subjektům (například Evropské Unii) a navrch zaváděním totalitních opatření a to velmi úskočným způsobem.

V každé správné paramilitantní operaci je nutné dbát na úskočnost a rychlost akce. Je třeba mít na paměti, že nyní proti nám stojí i česká armáda reprezentovaná poradci ministra Války (dříve známého jako ministr zdravotnictví), kterou zde od nového roku zastupují brigádní generál Vlček a plukovník Šnajdárek (zde).

Jako správní militantní stratégové se tedy pokusili převzít moc nad touto zemí náhlým přepadem (podle Machiavelliho návodu – Vladař (zde)) v podobě totalitní novely pandemického zákona, dezinformační válkou o nutnosti přijetí novely (nebo o zrušení vyhlášky o povinném očkování, byť víme, že jde pouze o odklad) a rychlostí, se kterou se snažili skrytě protlačit tuto novelu ve zrychleném čtení Poslaneckou sněmovnou.

Naštěstí se lidé dokázali dostatečně rychle zmobilizovat v odporu a tlačit na všechny možné zákonné prostředky (psal jsem zde), kterými jsme toto zlo prozatím pozdrželi díky vetu SPD.

Brzy však tato novela přijde znovu na přetřes a s tím i další hlasování.

Jak zastavit nastupující totalitu…

Všechny tyto fašistické snahy jsou však odvislé od jediné věci, kterou je dobrovolné rozhodnutí lidí (ať už strachem, tlakem či jinými způsoby) o podrobení se tomuto záměru.

Jediná cesta, jak tuto postupující snahu o převzetí moci totalitníky zvrátit, je odmítnout se podrobit. Odmítnout totalitní datové-kovidové pasy, odmítnou snahy o zavedení CBDC, odmítnout pandemický zákon, odmítnout nadále ohýbat záda a bezmyšlenkovitě sloužit. Totalitníci totiž mohou zajít jen tak daleko, kam je necháme.

Své slovo předává i těžká váha české politiky:

Podporujte:

Je potřeba současně podporovat protitotalitní snahy, spolky a sdružení informující, bojující a stavějící se na odpor těmto snahám. Příkladem budiž iniciativa Otevřeme Česko (zde) nebo Zdravé fórum (zde). Je potřeba aktivovat občanskou společnost v její plné síle. Přestat se pasivně odevzdávat rozhodnutím jiných lidí, byť lidí ve vládě nebo v jiných pozicích síly.

Je však třeba mít na paměti, že je potřeba držet se stávajícího státního zřízení. Jakýmkoli převratem nebo barevnou revolucí, bychom dosáhli jedině toho, že by se do čela země zase postavil nějaký dosazený samozvaný diktátor. Je proto třeba změnit to co máme v něco lepšího.

Je potřeba pokračovat jednotně ve společném úsilí a informovat doposud neinformované jedince, kteří naivně dělají to, co se jim řekne.

Jak již říkal George Orwell, nedopusťte, aby se to stalo. Je to nyní ve Vašich rukách. O podobenstvích současné situace s dystopickým totalitním románem 1984 jsem psal dříve (zde).

Přídavkem něco pozitivnějšího:

Základem je mít plán na horší časy. Ten svůj jsem popsal v následujících bodech:

A) Soběstačnost, rezerva a plán k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

B) Voda a potraviny: plán, zásoby a soběstačnost k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

C) Energie: plán zásoby a soběstačnost k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

D) Peníze: dům, pole, zlato a hotovost k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

E) Léčiva a ošetření jako doplněk k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

Možná to není dokonalý plán, ale je to plán.

— konec článku —

Dál se je možné se domluvit na osobní konzultaci ohledně možností ochrany majetku i přes ekonomické turbulence (zde) a nebo se můžete podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a třeba si přitom i trochu vyčistit hlavu.

I nadále se však můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapište k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: