Ozdravná samota v životě člověka

Samotný strom v zelených polích při západu.
Pokojná samota. Foto zdroj: Pexels

K čemu je dnes samota a kde ji záměrně hledat? Jak samota prospívá zdravé mysli a co má společného s vyrovnaností? Úvaha o nezbytnosti být sám v informacemi přetíženém světě.

Ve shonu společnosti, která je stále rychlejší a její požadavky stále náročnější, je nanejvýš důležité si umět udělat vlastní prostor a čas na sebe sama.

Co a k čemu je samota

Samota je stav, při kterém člověk záměrně vyhledává klidná místa s málem lidí nebo úplně bez lidí. Záměrem je snížit interakci s lidmi v prostředí s co nejmenším rušením okolními vlivy.

Samota je čas a prostor na to, aby si člověk uvědomil, kým skutečně je a co je skutečně důležité.

Informační přehlcení

Důležitým prvkem samoty je nutné odpojení se od nejrůznějších rušivých vlivů typu televize a internetu, které nás neustále vtahují do virtuální a čím dál nereálnější reality.

Je mnoho sdělení, která se snaží strhnout pozornost lidí. Mnohá z nich jsou však kusými informacemi vytrženými z kontextu se zřejmým cílem dosáhnout vnitřního zmatení a „dezorientace“ příjemců.

K tomu se v mnoha případech přidává práce, školy, rodina či nejbližší okolí, kteří sami mnohdy dezorientovaní vytváření další sdělení a požadavky. Výsledkem je informační přetížení a z toho plynoucí zmatek, který podrývá zdravou mysl.

Stav zdravé mysli

Zdravá mysl je stav, při kterém může člověk odhodit bariéry a ochranné zdi, kterými se brání proti neustálému přílivu impulzů, tlaku a nepříznivým vlivům společnosti. Je to stav mysli, která se může bez obav otevřít a stát se sama sebou.

Důležitost samoty přitom tkví v možnosti zachování i obnovení zdravého myšlení. Při správném použití umožňuje, že mysl a celá bytost člověka pouze je a raduje se z toho. Má prostor poslouchat sebe samu a přijímat svou vnitřní inspiraci a podněty.

Kde hledat samotu

Nejlepším prostorem, který je sám o sobě léčivý, protože umí jen být, je příroda. Při samotě v přírodě je totiž všem a všemu úplně jedno jací si myslíme, že jsme nebo kým si myslíme, že jsme pro lidské okolí.

V Přírodě, bez lidí a bez spojení na svět lidí skrze přístroje, pak člověk prostě jen je. Neexistuje tam jiný stav než prosté a osvobozující bytí.

Odstup a pozoruj

Oprostit se od ruchu a šumu lidské společnosti však nějakou chvíli trvá. V závislosti na individuálních podmínkách a možnostech, které očista lidské mysli potřebuje, je nutné se opětovně naučit zdravému myšlení.

Při mé osobní zkušenosti s delší samotou na Svatojakubské cestě (více zde) trvalo zhruba dva týdny až tři týdny, než mi přestalo tak říkajíc „hučet v hlavě“.

Člověk přitom získává odstup od situací a svého vlastního jednání a stává se z něj jakýsi pozorovatel. Od této chvíle se může od ostatních lidí učit, protože každá situace, každý člověk a každý pocit jsou jen odrazem vlastního vnitřního prostředí a okolí jej jen zrcadlí.

Je ale třeba vést v patrnosti, že stav zdravé mysli je nutné pravidelně obnovovat a udržovat. Základní postup, jak si vyčistit mysl a dostat se do přírody jsem uvedl v článku o digitálním detoxu (zde).

Samotou k vyrovnání

Samota a to nejlépe s podporou přírody je nejlepší způsob, jak se odpojit od ruchu okolního světa a soustředit se na své vlastní já, nechat ho mluvit a poslouchat ho.

V při dostatečném cviku a pravidelnosti se může člověk v konečném důsledku otevřít očistným energiím, které umožní dosáhnout vyrovnání uvnitř sebe.

Cílem takového snažení je uvést myšlení do udržitelného stavu vyrovnanosti.