Co je to globalismus a kdo jsou globalisté a pyramida moci

globalismus, planeta, vesmír, elity, globalisté, totalitní
Globalismus - planeta Země z pohledu z vesmíru. Zdroj Pexels

Globalismus je dlouhodobá a cílená totalitní ideologie. Vystupují jako humanisté, ale jejich hlavním cílem je moc a ovládání lidí. Používají nástroje jako nadnárodní korporace, bankovnictví, trusty, nadace a subjekty mezinárodního práva. Rozšířili se celosvětově a skrze svoje poskoky již nyní ovládají nejvýznamnější posty.

Globalismus, globalisté a pyramida moci je dlouhodobé organizované úsilí o převzetí moci nad světem a lidmi.

Nástrojem k tomu jsou zejména pyramida řídící moci nadnárodních korporací a bankovní systém. Kolem nich rostou také různé žádnému státu neodpovědné politické subjekty mezinárodního práva jako jsou Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Evropská unie, Světová zdravotnická organizace a podobné subjekty.

A také politické neziskovky a nadace, které prosazují agendu svých plátců a hlavních přispěvatelů. Což jsou obvykle ti samí prostřednictvím nejrůznější institucí. Nejviditelnější lobbistickou organizací je pak Světové ekonomické fórum (WEF).

Monopolizace a výchova šéfů

Globalismus je cílená snaha o monopolizaci světového hospodářství a kontrolu nad lidmi. Logicky kolem toho vyvstává potřeba převzít i zřízení států, politického a finančního aparátu.

Jedná se metodu postupné výchovy, financování, mediální a jiné podpory a různých forem ochočování vedoucích pracovníků a politiků, kteří pak postupně zaujímají různé řídící a významné funkce. Vychovávají si takzvané elity.

Takovou funkci zastává mnoho „prestižních institutů“ typu Aspen, WEF young leaders a tak podobně. Ta prestiž je však hlavně marketingová. Tímto způsobem si zavazují klíčové lidi do své sítě a vědí, že když je posunou dál, tato investice se jim bohatě vrátí.


pyramida moci, globalismus, dolar,
Globalismus a jeho pyramida moci. Zdroj: Pexels

Pyramida moci

Pyramida moci je nástroj, skrze který řídí svět. Je ten způsob kdy šéf v nadnárodní korporaci, který řídí všechny patra pod sebou, má svého šéfa, kterým je konečný vlastník nebo osoba či instituce nebo trust zastoupený právním zástupem, který drží kontrolní nebo ovládající podíl ve firmách.

Obvykle tak stačí mít pod palcem šéfa firmy a ten už mačká všechny ostatní a přizpůsobuje k obrazu svého páníčka. Pyramida moci je také příznačně vyobrazena na americkém dolaru.

Kdo jsou globalisté?

Je to v podstatě několik desítek významných a často (avšak zdaleka nejenom) finančnických rodin, které prostřednictvím podílů skrytých v trustech ovládají významné nadnárodní korporace, bankovní systém a skrze tento vliv i mnoho dalšího.

Lidé sdružení do WEF a podobných organizací jsou pak kromě první skupiny převážně pouze takzvané elity, ti viditelnější představitelé těchto skupin a dále hlavně podporovatelé, závisláci na jejich kapitálu a moci a vykonavatelé.

Podle některých odhadů pak stačí na řízení světového hospodářství cca 2 000 klíčových osob na správných postech, které udržují v chodu pyramidu moci.

O tom, jak a kam se sbíhají řídící podíly se můžete informovat v dokumentu Monopol (zde).

O tom, jak se řídí celosvětové globální bankovnictví nás informuje Jim Rickards, který odhalil cca 189 osob ve světových centrálních bankách (zde) a dalších významných finančních institucích, které pracují pro agendu globalismu s daným hlavním cílem zmrazit finanční systém, aby jej mohli převzít.

Připravují se na globální nadvládu a již mají připraveno vše, aby mohli vládnout (více zde).

Toaletní papír, záchod, talíř, na talíři
Kvalitní krmení lidí masmediálním obsahem brání vidět realitu. Státní bankrot mnoha zemí se blíží jako součást globalistické agendy zotročování a globalismu.

Masmédia

S postupným přebíráním moci nad masmédii se lidem dlouhodobě vštěpovala idea globalismu a nadnárodních celků. Skrze média a náš pyramida moci dlouhodobě ochočovala, abychom s jejich plány a nápady souhlasili.

Přece jen reklama, média a propagandy jsou mocná věc. Stačí mít dost času a prostředků a lidi se ještě rádi ochočí dostatečně sami. Vždyť je to přece tak krásně pohodlné.

Více informací o vytváření souhlasu davu najdete v dokumentu Propaganda (zde).


Zavázání lidí a vyvolání souhlasu

Závislost je mocná zbraň. Lidi je pak možné kromě přesvědčování a výchovy dostat na stejnou loď ještě dvěma oblíbenými způsoby.

A) Prací pro spřátelené korporace.

Je jasné, že koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A tak velké firmy v portfóliu globálního kapitálu zaměstnávají mnoho lidí po celém světě. A jsou na nich závislé i jejich rodiny. To však platí pouze prozatím, dokud je potřebují na generování zisků i pro ovlivňování okolí. To časem ale nebude potřeba.

B) Zadlužení.

Dluh je krásné vodítko, na které lze uvázat nejednoho psa. Byť jsou ty hypotéky tak krásné a pohodlné, tak zavazují lidi takovým způsobem, který jim znemožňuje vystoupit ze systému. Přece dům je dům. A z lidského hlediska je samozřejmě správné bydlet ve svém. Z druhého pohledu je to však další závislost, která člověka nutí pokračovat a pomáhá vyvolávat souhlas.

Čas, který přesahuje generace

Tento plán je v chodu již velmi dlouho. Lze předpokládat, že první soustředěné snahy probíhají již od napoleonských válek, kdy stejná klika bankéřů financovala obě strany a vyzkoušeli si naplno sílu burzovní paniky a moc inflace a deflace trhů. Dost možná i dříve.

Vice informací v animované videu o vzniku amerického finančního systému – Americký sen (zde).

Strůjci tohoto organizovaného úsilí a plánů nepočítají, že celé toto divadlo zinscenují za jediný život. Když ho nedokončí oni, budou v tom pokračovat jejich potomci a jiní další. A tak se i děje. Je to plán na celé generace.

Jak se zrodil globalismus aneb noční můry pro lidi

Teprve od začátku devatenáctého století začalo globalistické přebírání moci řídit svět. Převzetím moci nad americkou centrální bankou a její postupné propojování do světového obchodu a dominantní vojenská moc Spojených států rozšířili tento globální systém po celém světě a dala globalistům skutečně globální přesah.

Dveře se pořádně otevřeli už během obou světových válek a zejména pak té druhé, kdy se pořádně roztočilo úvěrování v Americe. Ale stále tu byla překážka.

Ta byla odstraněna až utržením amerického dolaru od zlata v roce 1971, což pak jen roztočilo celé kolečko inflace a problémů dnešních dnů. Nárůst amerických korporací ovládajících svět raketově vzrostl kolem tištěného amerického dolaru.

Globalistická moc napříč světem

A pochopitelně tento vliv pomohl rozšířit nejenom dolar a americkou moc, ale s tím tento celosvětový konglomerát v podstatě všude, kde si to nechali líbit.

Teď již mají své lidi nastrkané jak mnoha významných i nevýznamných světových centrálních bankách, vládách, institucích i významných firmách.

Prostřednictvím svých lidí, financovaných mezinárodních organizací, korporací či vlád prosazují svou agendu efektivně po celém světě. A mnohé státy včetně našeho se postupně vzdávají dalších a dalších kousků suverenity a svrchovanosti a předávají jim pravomoci a umožňují jim realizovat svůj plán.

Konspirace a konspirátoři

Je to jednoduché, očividná realita, kterou by mohl každý snadno odhalit se nejlépe skryje tak, že bude všem na očích. Jen je potřeba to zabalit tak, aby tomu lidé nevěnovali pozornost a nejlépe do toho nikdo moc nešťoural.

To lze jednak tím, že se celý pokus o převzetí moci přejmenuje hanlivě na konspiraci a všichni, kteří na to upozorní jsou pak očerňování jako konspirátoři.

Jsou tu ostatně média na správné straně, které rády přispěchají na pomoc s dehonestací, očerňováním a pravidelnými pokusy o obrácení mínění veřejnosti proti jakémukoli nepříteli globálního řádu.

Funguje to spolehlivě. Už dlouho.

Krycí názvy a rebranding

I tyto organizace a celková i jednotlivé globální agendy velmi rády mění své názvy prochází takzvanými rebrandingy neboli přejmenováním. Jednak to mate veřejnost a druhak se tím snaží skrýt, pod novým názvem stále stejnou věc.

Už jsme tu tak měli Bilderberg a teď je tu Světové ekonomické fórum. Je to přitom to samé. Máme tu Agendu 2030 (psal jsem zde) i Velký reset. Názvy nejsou důležité. Mohou se měnit.

Stejně tak tváře se občas mění, protože na nich nezáleží. Stejnou funkci může v tomto zřízení konat kdokoli, kdo je dostatečně servilní a touží po moci.

A názvů, termínů i obličejů pro to jedno a to samé je mnoho. Je to jen snaha o zamotání výrazů a zmatení veřejnosti.

A současně snaha tvářit se jako mnoho „nezávislých“ subjektů, které spolu navzájem na oko nesouvisí. Spojují je jen lidé, kteří se čas od času potkají a zkoordinují své aktivity ve stejném cíli. A přitom tvoří celosvětovou síť, která se snaží převzít moc.

Funguje to spolehlivě. Už dlouho.

Co je to globální fašismus?

Termín globální fašismus používáme proto, že celá agenda globalismu je neskrývaně totalitní. Chce převzít moc nad lidmi a řídit je centrálně a celoplanetárně. A to i násilně. Zejména proti všem, kteří s tím nesouhlasí.

Globalismus spojuje prvky mnoha známých totalitních ideologií od komunismu, přes fašismus či kapitalismus. Globální fašismus je asi nejblíže skutečnosti jelikož tato totalitní ideologie je v mnohém závislá na řízení prostřednictvím peněz a korporací.

Stejně tak italský fašismus byl v mnohém závislý na řízení a financování korporacemi, které obrostly stát. S rozdílem toho, že tento systém stál je jedné dominantní osobnosti. V globálním fašismu je každý nahraditelný. Lid strhávají média, obličeje se mohou v čase měnit.

Globální fašismus je tedy asi nejvýstižnější, byť stále nedostatečné pojmenování věci.

Všechno se dá změnit

Tímto ale hra nekončí. Vědět o co se hraje, kde, kdy a s kým jen začátek. Všichni mohou podle svých možností přiložit ruku k dílu, aby se jejich plány nepodařily.

Co tedy můžete jako jednotlivci dělat?

Zde je několik typů, kde začít. Nejprve je možné si přečíst ostatní články na danou tématiku a zejména pak základní plán, který slouží jako moje vlastní vodítko při cestě mimo globalistický systém k větší soběstačnosti, nezávislosti a svobodě

Psal jsem zde: Soběstačnost, rezerva a plán na horší časy k přežití civilizační krize (zde).

Dále se můžete inspirovat následující body:

  1. Přestaňme sledovat lživou propagandu v televizi, dalších médiích a na sociálních sítích, které stále dokola šíří strach a udržují při životě problémy, které nás mají zaměstnat, abychom nevěnovali pozornost tomu důležitém, co se děje. A přestaňme se bát. Můžete vyzkoušet chodit hodně do přírody, kde je svět stále v pořádku a dopřát si tak digitální, informační a myšlenkový detox (čtěte zde).
  2. Přestaňme uznávat autoritu těch, kteří si ji nezaslouží, a kteří zneužívají naši důvěru proti nám.
  3. Používejme vlastní rozum a nenechme si diktovat co máme dělat od televize, vlády, Bruselu, Ameriky, politických neziskovek, a všech těch, kteří se tváří jako autorita a mohou své pozice zneužívat v neprospěch lidí.
  4. Spojte se s dalšími bojovníky za svobodu a postupujme jednotně proti totalitě. Mnohé z nich najdete sjednocené pod hlavičkou Zdravé fórum (zde), Zlatý špendlík (zde) a v oblasti práva také institut práva Prolibertate (zde).
  5. Hledejme vlastní směr vpřed bez nutnosti lézt do zadku komukoli ze západu či z východu. Držme se toho, co máme s využitím dostupných technologií za přijatelné ceny, bez současného ohrožení budoucnosti nás všech a stability světa, ve kterém žijeme.
  6. Podporujme vlastní autonomii, suverenitu naší země, naší identitu a svébytnost. Byť za cenu vystoupení z Evropské unie a dalších mezinárodních institucí.
  7. Zajistěme si finanční budoucnost a stabilitu i jinými způsoby, než zaměstnáním a úsporami v bance.
  8. Hledejme cesty ke zvýšení potravinové bezpečnosti a soběstačnosti bez nutnosti 100% závislosti na nestabilních obchodních řetězcích a mezinárodních překupnících. A to pro sebe samotné i v oblasti našeho státu.

Jak odrážet globalismus systémově

puzzle, dílek, skládačka, chybějící, chybí
Buďte chybějící dílek skládačky, který vychýlí jazýčky vah směrem od globalismu k nám. Zdroj: Pexels

Samozřejmě lze začít tím, že budeme volit správné politiky. Ne ty zaprodané. To zatím stále zabírá. U nás zastupují v politice globalistickou agendu Fialova hrůzovláda a prezident Pávek.

Šířit dál informace o tom, co je zač ten globalismus také zabírá, včetně toho, kdo jej u nás prosazuje.

A můžeme dokonce i vyvolat celostátně závazné referendum (psal jsem zde) o důležitých otázkách směřování naší země. Třeba začít s referendem na odvoláním vlády, vystoupením z Evropské unie a pak pokračovat volbou správných politiků.

Musíme ale trochu chtít. Už jsme si totiž ověřili, že: „Vytrvalost přináší štěstí“ (motivační citát v obraze k dostání zde). A věřím, že společně se nám podaří změnit směřování naší země do náruče globálního otroctví.

Co je na pořadu dál?

Hromadný státní bankrot aneb globalisté bodují a směřování Česka (zde)
Agenda 2030: Centrálním řízením společnosti k závislosti, totalitě a otroctví (zde)


— konec článku —

Dál se můžete podívat do e-shopu Motivář.cz a vybrat si z řady designových motivačních obrazů s citátem s podtitulem „denní dávka motivace a dobré nálady“. Případně se domluvit na osobní konzultaci ohledně možností ochrany majetku i přes přicházející ekonomické turbulence (zde) anebo se můžete podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a třeba si přitom i trochu vyčistit hlavu. A nebo si pořídit hezkou voskovou svíčku z rodinné manufaktury (zde).

I nadále se však můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapište k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: