Kryptoměny aneb tím končí státní monopol na peníze

monopoly, hra, panáček, pan, ekonomika, finance, finančnictví
Pan Monopoly. Zdroj: Unsplash

Jak vznikl státní monopol na peníze. Odvázání peněz od zlata a vznik inflace dnešních dnů. Kryptoměny jako naděje, hrozba i příležitost do budoucnosti.

Státy držely po velmi dlouhou dobu monopol na peníze. Přitom to není zas tak dávno, kdy si jednotlivé instituce vydávaly vlastní papírové peníze. Jejich důvěryhodnost určovalo skutečné množství zlata v rezervách a dále důvěra držitelů poukázek v instituci jíž svěřili své drahé kovy.

Skluz od zlata k nekrytým měnám a inflaci

Bitcoin, mince, zlato, dolar, bankovka, 100 dolarů
Zlatá mince s logem bitcoinu na stodolarové bankovce. Končí státní monopol na peníze. Zdroj: Unsplash.

Takto vydávané peníze byly zároveň povětšinou certifikáty zaručující volnou směnu za podkladové aktivum, jímž bylo obvykle zlato. Až časem (bavíme-li se o novodobější historii) začaly do tohoto procesu vstupovat státy a uzurpovat si právo na vydávání peněz. Šlo to nejprve pomalu, kdy se drželi papírových peněz krytých zlatem. Když si na takové peníze lidé zvykli, přišly na řadu státní dluhopisy.

Postupem času tak začaly stály emitovat papírové peníze jako vnucené dluhopisy. Lidem přitom státy nařizovaly jejich používání ve stejné hodnotě jako poctivé certifikáty zaručující možnou směnu za pravé zlato.

Takto vnucené dluhopisy začaly umožňovat vládám utrácet nad poměry. Jakmile si na ně lidé zvykli, stačilo už rozjetým vládám v dalším kroku jen odvázat peníze od zlata. A lidé si na nové peníze opět zvykli a důsledky těchto kroků sklízíme stále ještě dnes.

Nekryté a neomezované financování umožnilo vládám vyvolávat a financovat války a způsobovat další nekalé jevy jako inflace a zadlužování atp., které by při nezbytné finanční kázni s penězi krytými skutečnými hodnotami měly jen omezený nebo žádný prostor existovat. Celé toto nucené kolečko vede k dalšímu růstu daní a dalšímu zadlužování a zdanění. Přitom ani daně v podstatě nejsou třeba.

Více informací čtěte v knize rakouského ekonoma F. A. Hayek: Soukromé peníze: Potřebujeme centrální banku?


Centrálně řízený státní monopol na peníze

monopoly, hra, šance, figurka, políčko
Hra monopoly – políčko šance

Státní monopol si pak během let přivlastnil právo, že jako jediný smí emitovat a nakládat s penězi. A důsledky takového monopolu vidíme a sklízíme i v této době dnes a denně. Centrální řízení, monopol, selhávající sociální stát, inflace, zadlužení, intervence a další neblahé finanční jevy dnešní společnosti. A děje se to, že jiní lidé hazardují s Vaším životním časem. Peníze jsou pouze odrazem vloženého času (psal jsem zde).

Centrálně řízené měny také stojí za vytvářením prostředí vhodném pro globalizaci, odnárodňování národních států, korporativismus a prorůstání států a jejich institucí právě s nadnárodními korporacemi. Stačí se podívat na dokument Monopol (zde), abyste pochopili, co se kolem nás děje.

Je dále jen otázkou času, kdy stát a jeho měnový systém začne exkomunikovat a vylučovat nepříhodné a nepohodlné občany ze státního platebního systému.

Centrálně řízený státní monopol na peníze zrušil a znemožnil právo volby. Všechny státem řízené finanční systémy na světě jsou ve své podstatě stejné: závislé, nefunkční, krátkodobé, založené na nekrytém oběhu inflačních peněz, kterých neustále přibývá, čímž znehodnocení měny roste a tak pořád dokola.

Zamyslete se například nad současnou 13% inflací z pohledu dříve uvedených informací (čtěte dnešní realitu zde).

Pro informaci: Dalším zajímavým přenesením významu je takzvaný inflační cíl centrální banky, který byl původně zamýšlen inflační strop. Tedy nikoli cíl pro vyvolávání inflace, ale maximální možné tolerovatelné znehodnocení měny, tak aby měna zůstala stabilní i při nejrůznějších výkyvech.

Kryptoměny – naděje, hrozba a příležitosti

Z pohledu výše zmíněných informací se pak kryptoměny jeví jako ohromná příležitost do budoucna. Je přitom jen na nás, jak s takovou příležitostí naložíme.

Musíme se totiž naučit rozlišovat mezi centrálně řízenými a decentralizovanými financemi. Oba z těchto pólů představují opačnou polaritu a zcela protichůdnou tendenci. Jedna vede k větší závislosti a kontrole, druhá k větší odpovědnosti a svobodě. Kryptoměny jsou přitom jen nástroj.

Centrálně řízené programovatelné kryptoměny – hrozba

Centrálně řízené kryptoměny představují v podstatě současnou snahu vlád a centrálních bank o nahrazení současných státních měn na bázi hotovosti (byť s formou elektronické reprezentace hotovosti zapsané na účtu v bance) centrálně řízenou programovatelnou kryptoměnou.

V případě nastolení takové státní kryptoměny současné soukromé banky postrádají jakýkoli účel. Každý uživatel by měl peněženku přímo u centrální banky, která by prováděla veškeré transakce. Zároveň by taková instituce získala kompletní a neomezený přístup k zůstatkům, kompletní historii převodů a plateb, kompletní dohled nad finanční situací, útratami a chováním každého jednotlivce či institucí. Centrální autorita by mohla přímo danit podle zůstatků, transakcí nebo podle toho s kým se stýkají a co si pořizují.

Přímo se pak nabízí možnost zneužití takové moci formou trestání nepohodlných občanů a zvýhodňování těch, kteří se chovají podle aktuální doktríny a tedy vzorně.

Ostatně v Číně už nějakou dobu běží systém sociálních kreditů a tímto směrem by se dříve či později vydala i každá centrálně řízená kryptoměna. A snahy o takové centrálně řízené kryptoměny již aktivně probíhají ať už ve snaze nahradit kryptoměnou stávající euro, americký dolar či švédskou korunu a další měny.

A jsem přesvědčený, že proti takovýmto snahám centrálních bank se musíme všichni razantně postavit.

Již dříve jsme přitom zmínili, že možnost zneužití kryptoměn jako státem centrálně řízeného platidla je značná (psal jsem zde v článku budují nám digitální koncentrák).


Decentralizované finance jako návrat k finanční svobodě

Decentralizované, lokální, komunitní či jinak specifické kryptoměny pro konkrétní projekt(y) či účel(y) pak představují zcela opačnou tendenci.

El Savator, země, stát, měna, platidlo, Bitcoin, kryptoměna, státní měna, oficiální platidlo, oficiální měna. kryptoměny
Bitcoinová peněženka. Zdroj: Pexels.com

Decentralizované kryptoměny v takovémto případě představují platební systém(y) budoucnosti i návrat k finančním kořenům a možnostem volby. Představují zároveň novou finanční hru, která se právě rozehrává a to i ve prospěch malých hráčů jako jste Vy nebo já (psal jsem zde).

Může to být návrat k finančním kořenům, kdy si jednotlivé instituce jako banky, záložny či územní celky vydávaly vlastní měnu. Zároveň mohou představovat cestu k větší svobodě a nezávislosti na státem řízených měnách.

Každý si dnes totiž může zřídit a provozovat vlastní kryptoměnu. Její důvěryhodnost a užitnost je samozřejmě otázkou, nad kterou je dobré začít opětovně přemýšlet. Existují však už nyní mnohé funkční projekty, které si ve své podstatě založili vlastní komunitní měnu pro úzkou skupinu uživatelů, kterým nabízí určitou přidanou hodnotu.

Pozn.: Příkladem budiž kryptoměna Hi Dollars: Jak si vytvořit pasivní příjem z kryptoměn s aplikací Hi Dollars (zde).

Toto obnovené frakcionování trhu s penězi obnovuje možnost volby, alternativy nejrůznějších forem a možnosti, jak fungovat ve společnosti a vyhnout se přitom neduhům, které představují státem řízené měny.

Osobně jsem zastáncem volby. Raději budu vybírat z širokého množství různých měn pro každý nejrůznější účel či projekt, než mít jednu centrálně řízenou měnu v rukách nedůvěryhodných jedinců, kteří propagují stále hlubší regulace a centralizace.

Stačí se podívat na film dokumentující ekonomické zotavení rakouského města Worgl za dob velké ekonomické deprese 30tých let minulého století, které si zavedlo vlastní lokální měnu: Zázrak z Worglu (více na youtube zde). Film ilustruje důsledky zavedení lokální měny na ekonomickou situaci regionu i reakci státního monopolu na peníze.

Konec starého systému aneb volba je na nás

V dohledné době starý finanční systém projde hlubokou proměnou. Dožene ho zadlužení i falšování údajů o takzvaném růstu, inflaci i skutečném zadlužení. Důsledky lze předem jen těžko předvídat.

dolar, výbuch, kolaps, krach, bomba, odjištěná, zapálená, výbuch
Dolarová zapálená bomba.

Už jen z toho pohledu, že si státy zvykly neplatit své dluhy a místo toho spoléhat na další zadlužování, splácet staré dluhy novými ale i tištěním dalších peněz neboli inflací. To vše je dobré vodítko budoucího směřování stávajících finančních systémů. Nemluvě o tom, že se na nás chystá celosvětově řízený ekonomický kolaps (psal jsem zde).

A v té chvíli si všichni budeme muset zvolit svou cestu do budoucnosti. Každý jednotlivec se bude muset rozhodnout sám za sebe, jakou cestu si pro sebe zvolí. Jestli pohodlnou centrálně řízenou závislost nebo decentralizovanou rizikovou svobodu. A protože převládne ten princip, který bude mít větší podporu lidí (psal jsem zde), lze čtenářům doporučit: „volte správně…“

Co dělat a jak se připravit?

Co se děje kolem nás můžeme ovlivnit jen minimálně. Můžeme se však připravit. Vybudujte si proto záložní finanční rezervu mimo stávající finanční systém. Lze k tomu využít jak například zlato či stříbro, které přežily jako platidlo již tisíce let, tak i vhodně zvolené kryptoměny jako záložní platební prostředek. Zvolte nejlépe takové kryptoměny, které umožňují interakci se současným finančním systémem, aby bylo možné je použít bez další složité integrace.

Určitě se také vyplatí minimalizovat svou závislost na státu a diverzifikovat zdroje příjmu. Mít záložní zdroj financí, potravin a energií se jeví jako stěžejní pro úspěšné zvládnutí nadcházejících změn.

Pro více informací se můžete také obrátit na autora tohoto blogu a domluvit si osobní konzultaci (zde) nebo se můžete dál inspirovat v následujících článcích na téma kryptoměn:
1) Jak si vytvořit pasivní příjem z kryptoměn s aplikací Hi Dollars (zde) – Hi mimochodem připravuje integraci platebních karet do své služby a umožňuje solidní zhodnocení kryptoměn.
2) Kryptoměny: Jak si vybudovat pasivní příjem z kryptoměn na burze Binance (zde) – Již nyní je možné platit kryptoměnami prostřednictvím karty Binance i dále zhodnocovat kryptoměny.
3) Kryptoměna Pi Network: Přechod do ostré fáze mainnet (zde)
4) Kryptoměna Bee Network: Herní ekosystém Bee nabírá obrátky (zde)

— konec článku —

Dál se je možné se domluvit na osobní konzultaci ohledně možností ochrany částí finančního majetku nejen v kryptoměnách i přes přicházející ekonomické turbulence (zde) a nebo se můžete podívat na Videobesedu o 3 000 km dlouhé pěší pouti autora blogu do Santiaga de Compostela (zde) a třeba si přitom i trochu vyčistit hlavu.

I nadále se však můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapište k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: