Digitalizace: Cesta od nápadu k digitálnímu produktu

Klíč na klávesnici
Klíč na klávesnici, zdroj: pexels.com

Od nápadu k realizaci digitálního produktu. Shrnutí změnové cesty k digitalizaci. Jaké kroky bylo nutné projít, za čím směřovat, co se naučit, na co si dávat pozor a jaké nástroje jsme použili cestou k cíli.

Začátkem letošního roku jsme všichni v naší krásné vlasti plnou parou vstoupili do digitálního věku (čtěte více zde). Byl to přechod možná trochu prudký a nečekaný, ale o to významnější. Mnozí jsme se přitom naučili využívat nástroje a možnosti, které nám digitalizace poskytuje.

Na blogu www.jindrichsmitka.cz jste se mnou měli od začátku letošního roku také možnost sledovat velkou transformaci z poskytovatele zajímavého digitálního obsahu na platformu pro prodej digitálních produktů. Sledovali jste tak cestu od nápadu k realizaci digitálního produktu.

A to je prozatím jen začátek. Mnohé další zajímavé digitální produkty, služby a poznávání na nás teprve čekají. Pojďme si pro začátek této další etapy nejprve shrnout, co jsme se vlastně během této proměny doposud naučili a poznali.

Rozpoznat příležitost

Pro začátek mám radost, že se nám podařilo rozpoznat příležitosti, které tato digitální doba přináší. Zvolili jsme si tím totiž rovnou směr, kterým budeme pokračovat i do budoucna. A to je digitalizace, digitální produkty a digitální marketing.

Nejlepší je pak začít něčím, co už známe a v tomto případě to byla beseda o pouti do Santiaga de Compostela, se kterou jsem projel republiku křížem krážem (čtěte více zde). Navázali jsme na ní proto vytvořením digitální verze této besedy o 3000 Km dlouhé pouti do Santiaga de Compostela (k vidění zde).

Naučit se novým dovednostem

Když jsme věděli, co vlastně chceme dělat, přišlo na řadu hledání nástrojů a řešení jak cíle dosáhnout. Pro začátek jsem si tedy vypůjčil digitální fotoaparát a začal natáčet besedu.

Současně s tím se začali objevovat výzvy ke zpracování natočeného materiálu a proto jsme se současně s tím pustili do hledání nových řešení, které by umožnily realizovat digitální produkt.

Zjistili jsme, že pro realizaci takového cíle existuje dokonce celá paleta nástrojů a z této nepřeberné nabídky si musíme vybrat to nejlepší. Z nepřeberné nabídky jsme si proto vybrali nejvhodnější pracovní nástroj na střihání videí a začali se s ním učit pracovat (čtěte více zde).


Stanovovat si cíle

Během této doby jsme také měli stanové dva velké cíle, které jsme průběžně naplňovali. Jedním bylo vytvořit samotný digitální produkt, zmíněnou video-besedu, a druhým pak vytvoření digitální prodejní cesty tak, aby si produkt mohl na blogu každý zájemce zakoupit.

Naučili jsme se přitom stanovovat si cíle a jít si za nimi až do úspěšného finále, tak abychom naplnili svůj velký úkol (čtěte více zde). Osobně jsem se přitom naučil, že je lepší pracovat s takovými cíli průběžně a zároveň současně, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prostojům v realizaci.

Hledat nová řešení

Naučili jsme se také právě díky těmto nutným změnám při cestě za svým cílem hledat nová a neotřelá řešení, která nás k těmto cílům posouvají (čtete více zde).

Používat open-source nástroje

Poznali jsme a vyzkoušeli si také práci s nejedním open-source nástrojem, které jejich tvůrci poskytují uživatelům bez nutnosti platit za ně horentní sumy a obvykle je může využít každý bez omezení.

Naučili jsme se tím také nebát se open-source nástrojů a vybírat z nich ty zajímavé (čtěte více zde). A myslím, že celkem posloužily svému účelu.

Zacílit pozornost a čas

Poznali jsme přitom jaký má vztah pozornost a čas a jak se soustředit na cíl aniž bychom přitom zbytečně ztráceli čas. Pak totiž může člověk věnovat pozornost těm správným projektům, na kterých záleží (čtěte více zde).

Vydržet až do cíle

Naučili jsme se pokračovat směrem k cíli i když to občas trvá dlouho a člověk přitom někdy nevidí svůj cíl. I tomu nás ale už učila Svatojakubská cesta, když v mezetách člověk putoval dolíkem, kde dlouho není vidět horizont (čtěte zde).

Je přitom třeba mít a dobře znát svůj cíl, stále v něj věřit a pracovat s vizemi, strategií, projekty i dílčími cíli a pokroky (čtěte více zde). A jelikož jsme odbourávali jednu překážku za druhou, tak jsme si znovu vyzkoušeli, jaké to je dojít malými krůčky k velkým splněným cílům (čtěte více zde).

Spuštění e-shopu

Na začátku léta jsme si tak splnili i druhý velký cíl na této změnové cestě a tím bylo doplnit na blogu e-shop. Je to v podstatě digitální prodejní cesta, která umožňuje tuto tvorbu prodávat angažovaným zájemcům (čtěte více zde).

A je to navíc velmi užitečný nástroj, který se bude brzy hodit i na další připravované produkty.


Digitální marketing

V rámci naší cesty jsem Vám také ukázal některé základy digitálního marketingu, se kterými je možné v rámci online marketingu pracovat (čtěte zde). Jsou to praxí ověřené tipy a postupy, které dobře fungují.

Zlepšování života digitalizací

Už také víme, jak digitalizace může lidem zlepšit a zjednodušit život (čtěte více zde) a to zejména drobnými zlepšeními, ale za to velkému množství lidí. A víme také k čemu je dobrý obsahový marketing a jak pracovat s decentralizovanými informacemi (čtěte zde).

Výsledkem reálný výstup

Výsledkem je pak digitální produkt Videobeseda o 3000 kilometrů dlouhé pouti do Santiaga de Compostela (podívat se můžete zde), kterou si můžete pořídit přes tento blog a nechat se dále inspirovat. Výhodou takového díla je, že si jej může pořídit velké množství lidí a nijak ho přitom neubude.

Pozvánka:

A i když to byla velká cesta velké proměny, tak jsme díky jejímu prošlapání pokročili na novou úroveň. Na tomto blogu tak do budoucna můžete čekat další přírůstky v oblasti digitálních produktů, které mohou zájemcům zlepšit život a pomoci se něco dozvědět, naučit se novým dovednostem a posunout se dál.

Můžete se také dále podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a nadále se můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapiště k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: