Přichází čas postavit se na vlastní nohy a odejít z EU

klíče, nezávislost, dveře, svoboda, soběstačnost, postavit se na vlastní nohy
Sada klíčů. Správné dveře nás dovedou k nezávislosti. Zdroj Pexels

Přichází čas postavit se na vlastní nohy a připravit se na odchod z Evropské unie a globální systémový kolaps. Soběstačnost není utopie, ale dlouhodobá práce. Každý malý krok se počítá a co můžete konkrétně dělat i Vy sami?

dveře, otevírání, klíče, odemčení, postavit se na vlastní nohy
Klíče s pootevřenými dveřmi. Stačí zatáhnout, projít a můžeme se postavit na vlastní nohy. Zdroj Pexels.

Je to jednoduché přišel čas postavit se na vlastní nohy a odejít z Evropské unie. Zamysleme se nad tím, že pokud se o nás někdo z venku naoko stará, tak to nedělá pro naše blaho, ale zásadně pro blaho sám sebe nebo převažujících zájmů. Na stejném principu funguje Evropská unie (EU), NATO, MMF i jiné takzvaně mezinárodní organizace.

Jejich účelem není se o nás starat nebo vyslyšet naše zájmy, ale uplatňovat převažující zájmy nejvíce vlivných stran. A ty naše zájmy v žádných mezinárodních organizacích převažující bohužel nejsou.

Takže ano, možná se o nás „starají“, ale jejich účelem je starat se zejména o uplatnění zájmů nejvlivnějších stran.

Těmi nejsou zájmy lidí, ani bezpeční, ani stabilita, ani prosperita. Možná to o sobě stále tvrdí a možná i někteří ze zástupců těchto institucí mají falešnou víru v to, že tak činí.

Ale ve skutečnosti už je hlavním záměrem těchto organizací podpora korporátních zájmů, vykořisťování pomocí dluhů a dalších nástrojů a s pomocí těchto a dalších mezinárodních institucí udržovat systém na uplatňování moci těch, kteří systém řídí.

Pozn.: O celosvětové vlně státních bankrotů jsem psal v článku Hromadný státní bankrot, aneb globalisté bodují (čtěte zde).

Loutkáři zůstávají skrytí za oponou

Ti, kteří systém řídí nejsou žádní z těch, které vidíte v televizích a mediálním mainstreamu ani ti nadepsaní jako vedoucí pracovníci velkých firem. Ale pouze hrstka skrytých vlastníků s rozhodujícími právy (více v dokumentu monopol – psal jsem zde).

Ti, kteří celé divadlo řídí jsou schovaní za oponou a tahají za nitky. Ti, kteří nakonec podepisují smlouvy za skutečné lidi a působí jim škody na zdraví, financích, duši i majetku jsou pouze vhodně dosazené figurky.

A také snadno nahraditelné figurky. Vykonají špinavou práci a možná běžným lidem ještě uškodí i jinými způsoby. Až se na nich pak vylije zloba nebo jsou jinak nepoužitelní, jsou nahrazeni.

A tito lidé rozhodně nechtějí, abyste se byli schopní postavit se na vlastní nohy. Viděli jsme to u kovidu a v mnoha dalších příležitostech.


Pojďme řídit loutkovou vládu i naši budoucnost sami

Stejným způsobem byli nyní s velkou podporou dosazení a v cizích zájmech pracují i loutková česká vláda a prezident. Dosazení správci kolonie Česko (psal jsem zde). Ani oni nechtějí, abychom byli schopní postavit se na vlastní nohy. A proto naší zemi také intenzivně zadlužují.

Referendum, cedule, krajské referendum, přímá demokracie, jak řídit stát
Směr krajské referendum a přímá demokracie aneb jak řídit stát – zdroj Samphotostock

I ty sice potřebujeme nahradit, ale tentokrát někým, kdo se bude skutečně zajímat o naší zemi i jinými způsoby, než podporou zájmů, které nás vysávají. Ale teď máme, co jsme si zvolili. A musíme pracovat s tím, co je.

Dobrou zprávou ale je, že už nyní máme nástroj, jak řídit státní politiku jako obyčejní lidé (psal jsem zde). Stačí napsat správný zákon a pomocí krajských referend zadat politikům úkol, aby jej zavedli do právního systému. Toto je skutečný nástroj přímé demokracie, který již nyní existuje a je zaveden v našem právním řádu.

Takže netřeba nadále zůstávat v jakékoli roli oběti. Taková je zkrátka nyní situace, do které jsme se sami dostali a musíme si s ní také sami poradit. A krajská referenda mohou být tou správnou cestou.

Jak se postavit na vlastní nohy?

V první řadě je potřeba učinit pevné rozhodnutí, že nezávislosti a soběstačnosti chceme dosáhnout. A pokud skutečně chceme stát na vlastních nohách, musíme proto začít činit konkrétní kroky.

Svébytnost a samostatnost se nestanou samy ani přes noc. Je to dlouhodobý cílený proces, který vyžaduje mnoho úsilí a vytrvalosti. A začíná u každého z nás. Každý jeden člověk, který se dokáže zařídit po svém a dokáže v jakékoli klíčové oblasti života být alespoň do nějaké míry soběstačný a nezávislý, je pokladem pro tuto zemi.

Postavit se na vlastní nohy zahrnuje podnikání kroků, které umožňují udržet náš způsob života i bez nutnosti neustálé přijímání „podpory“ z venku.

Soběstačnost není utopie, ale je to spousta práce

Rozepnutí pout a přechod na soběstačnost a nezávislost

Soběstačnost, nezávislost a svébytnost není nedostižná utopie. Je to hlavně spousta práce.

Současně soběstačnost neznamená schopnost jednotlivce vyrobit si všechno sám. Neznamená to schopnost vyrobit si auto nebo pneumatiku. Ale třeba jen schopnost si je opravit, když je potřeba.

Soběstačnost hlavně znamená obejít se bez závislosti na systému a poskytovatelích všemožných služeb a dodávkách základních životních potřeb a to na co nejdelší dobu.

Bez závislosti na tom, že Vám někdo dodá jídlo, poskytne peníze, přivede vodu, elektřinu a další životní nezbytnosti až pod nos prakticky kdykoli.


Konkrétní kroky k soběstačnosti

Lze se nejprve vydat cestou zásob a rezerv, ale v jednu chvíli to už přestává stačit a je potřeba hledat cesty, jak si zajistit průběžné zásobování tím co potřebujeme i po vlastní ose.

Již dříve jsme si proto představili základní plán, jak se připravit na civilizační krizi, která nás co nevidět čeká.

1) Soběstačnost, rezerva a plán na horší časy (psal jsem zde).

2) Voda a potraviny: plán zásoby a soběstačnost k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

3) Energie: plán, zásoby a soběstačnost k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

4) Peníze: dům, pole, zlato, hotovost a rezervy k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

5) Léčiva a ošetření jako doplněk k přežití civilizační krize (psal jsem zde)

Tento seznam kroků představuje plán, který jsem připravil podle svých možností, které mohu použít za sebe k přípravě na horší časy. A postupně se jím řídím a připravuji se. Každý ale může mít vlastní možnosti, podmínky a nápady.

Čím dál se podle svého plánu dostávám, tím více mě to přivádí i do oblastí, ve kterých je možné se nejen držet tohoto svého plánu, ale také pomáhat s obdobnými cíli druhým lidem a vytvářet tak postupně další podnikání. Tím se naplňování plánu jen umocňuje. Beru to jako dobrou známku toho, že výše uvedený plán je správný a postupně se rozšiřuje i dále.

Na dobré cestě je v mém případě zásobování základními potravinami ze zahrádky. Nejsou to sice prozatím dostatečné objemy pro kompletní uživení sebe a své rodiny, ale v sezóně to pokrývá významnou část potřeby zeleniny a plné soběstačnosti už dosahujeme například v bramborách.

Příprava na opuštění Evropské unie a systémový kolaps

Velkých cílů nelze dosáhnout bez velkého úsilí. Je proto potřeba myslet i trochu dál, než jen na horizont jediného činu. Osobně podporuji snahy o vystoupení z Evropské unie a podnikám kroky tímto směrem.

Czexit, vystoupení z Evropské Unie, Česká republika, nezávislost, samostatnost, svébytnost
Czexit – vystoupení ČR z Evropské Unie

Není třeba se opět rozsáhle rozepisovat o tom, jak je tato organizace od počátku chybná, škodlivá, těžce zadlužená a prosazuje globalistické agendy, které nejsou nijak v souladu se zájmy naší země a lidí. Lze jmenovat znedostupňování životní standardu, energií, potravin, bezohlednou podporu imigrace a tak podobně.

Těžká hospodářská krize nás v dohledné době čeká (psal jsem zde) ať v Evropské unii zůstaneme či nikoli. Pokud však zůstaneme bude delší a těžší. Pokud využijeme příležitosti k vystoupení, může být výrazně kratší a s dlouhodobým přínosem pro naši zemi.

Je však třeba začít o tomto tématu otevřeně diskutovat, zvažovat klady a zápory. Osobně jsem dospěl k názoru, že samostatnost je dlouhodobě přínosnější. Je proto však třeba postavit se na vlastní nohy.

A byť si umím představit, že spolupracovat s našimi sousedními zeměmi bez významného omezení obchodu či pohybu osob můžeme i bez EU, tak lze čekat, že nám v tomto ohledu budou eurounijní instituce a další globalistické organizace dost házet klacky pod nohy.

Proto všechny kroky, které učiníme jako jednotlivec dopředu s cílem zvýšit soběstačnost, nezávislost, udržitelnost pro zachování životních podmínek a standardů nás samotných a našich rodin, může a bude mít ohromný pozitivní dopad na celé naše okolí a celou naši zemi.

A bude to potřeba. Proto je třeba mít na paměti citát: „Nedívej se příliš daleko, ale jdi dál s klidným srdcem“ (motivační obraz s citátem k dostání zde).


Každý sebemenší krok správným směrem se počítá

Je jasné, že velkých cílů se nedosahuje lusknutím prstu. Dosahuje se jich dlouhodobou, soustavnou a cílenou činností. Už naštěstí víme, že „Každá velká cesta začíná prvním malým krokem“ (citát v motivačním obraze – zde).

V konečném důsledku je to jednoduché, protože každý sebemenší krok směrem k nezávislosti, soběstačnosti a svébytnosti se počítá. U každého jednotlivého člověka. Počítá se v našem vlastním životě i v celkovém součtu naší společnosti.

Někdy to možná není jednoduché, ale i tak je potřeba vytrvat a pokračovat.

Tip.: Pokračovat krok po kroku asi jako když chce ujít 3 000 kilometrů pěšky přes Evropu na pouti do Santiaga de Compostela (psal jsem o zkušenosti zde).

Pojďme tedy společně tlačit vpřed správné věci.

Co můžete každý udělat hned nyní?

1) používejte českou korunovou hotovost (proč jsem psal zde)

2) minimalizujte platby kartou (psal jsem zde)

3) nakupujte české výrobky od českých firem u českých prodejců (více čtěte zde)

4) podporujte dobré záměry. Osobně měsíčně přispívám malou částkou na obranu české vody (zde) a sdružení zdravě smýšlejících odborníků v Zdravém fóru (zde)

5) zvyšujte své zásoby trvanlivých potravin, toaletních potřeb, energetických komodit a trvanlivých léčiv (psal jsem zde)

6) kde to lze zkuste pěstovat vlastní potraviny, stačí i v květináčích (o založení zahrady jsem psal zde)

7) obnovitelná energetika v malém domácím provedení. Solární panel lze mít i na balkoně v paneláku a dokáže generovat dost proudu pro malá domácí zařízení (psal jsem zde)

8) Minimalizujte závislost na systému a dodavatelích v oblasti financí, energií, vody a potravin

9) pokračujte v tomto seznamu podle svých možností a nápadů a jednejte…

Jednotlivec je stabilizační prvek společnosti

Čím víc nás bude takto připravených, tím budeme stabilnější jako celá společnost i celý stát. A postupně se připravíme na to, abychom nemuseli neustále přijít pomoc ve formě dluhů, zahraničních dovozů všeho možného a nařízení z Evropské unie i následně českého státu, které čím dál více omezují naši svobodu a nezávislost.

A pokud to vydržíme dost dlouho, tak se staneme skutečně nezávislými. Už totiž víme, že „vytrvalost přináší štěstí“ (citát v motivačním obraze zde).

Čtěte další důležitá témata:

1) Jak zastavit odliv kapitálu a zvýšit blahobyt naší země (psal jsem zde)

2) Cesta mimo systém aneb každý má moc změnit svět (čtěte zde)

3) Placení životním časem a co ve skutečnosti představují peníze (čtěte více zde)

— konec článku —

Dál se můžete podívat do e-shopu Motivář.cz a vybrat si z řady designových motivačních obrazů s citátem s podtitulem „denní dávka motivace a dobré nálady“. Případně se domluvit na osobní konzultaci ohledně možností ochrany majetku i přes přicházející ekonomické turbulence (zde) anebo se můžete podívat na Videobesedu o pouti do Santiaga de Compostela (zde) a třeba si přitom i trochu vyčistit hlavu. A nebo si pořídit hezkou voskovou svíčku z rodinné manufaktury (zde).

I nadále se však můžete těšit na další zajímavá témata. Rozhodně se proto zapište k odběru novinek do formuláře níže, aby Vám nic neuniklo nebo podpořte provoz tohoto blogu příspěvkem (více zde).

Přihlásit k odběru novinek: